Wat is de betekenis van beschrijvend?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beschrijvend

beschrijvend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanbeschrijven beschrijvend - Bijvoeglijk naamwoord 1. door middel van woorden afgebeeld worden In een beschrijvende tekst kun je lezen hoe iets is, terwijl je in een verklarende tekst leest waarom iets is zoals het is. Sy...

Lees verder
1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Beschrijvend

bn., 1. beschrijvende lijn, de kromme of rechte lijn door welker regelmatige beweging een plat of gebogen vlak beschreven wordt. 2. beschrijvende poëzie, waarin een voorwerp, toestand of handeling in bijzonderheden geschilderd wordt. 3. beschrijvende meetkunde, waarbij figuren in de ruimte zodanig op twee platte vlakken wo...

Lees verder
1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

beschrijvend

bn.: beschrijvend proza; beschrijvende meetkunde; zie beschrijven 5 en 6.

1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Beschrijvend

BESCHRIJVEND, bn. beschrijvende poëzie, waarvan de stof óf aan de schoonheid der natuur óf aan hare verschijnselen ontleend is; — beschrijvende meetkunde, waarbij de figuren in de ruimte zoodanig op twee platte vlakken worden voorgesteld, dat alle eigenschappen van die figuren uit die voorstellingen kunnen afgeleid worden;...

Lees verder