Wat is de betekenis van bergen?

2019
2022-10-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Bergen

Bergen - Eigennaam 1. (toponiem) een gemeente in de Noorse provincie Hordaland en tevens de op één na grootste stad van Noorwegen 2. (toponiem) een stad in de Belgische provincie Henegouwen 3. (toponiem) een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland 4. (toponiem) een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Limbur...

Lees verder
2018
2022-10-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bergen

bergen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ber-gen 1. het ergens in stoppen ♢ kun jij die grote tafel nog bergen? 2. iemand onderdak geven ♢ hoeveel personen kunnen jullie bergen? ...

Lees verder
2006
2022-10-07
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Bergen

Dorp, ontstaan op een strandwal (haakwal) en voor het eerst vermeld in 960. De heerlijkheid Bergen, bekend vanaf circa 1300, bestond uit de buurtschappen Oudburg, Zanegeest (noorden), Westdorp en Oostdorp (oosten), die elk via een ‘doodweg’ waren verbonden met de Kerkbuurt in het centrum. In de in 977 aldaar gestichte kapel vond in 1422...

Lees verder
2003
2022-10-07
Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Bergen

Dorp, enigszins geïsoleerd aan de Maas gelegen op korte afstand van de weg van Nijmegen naar Venlo. Het voor het eerst in 1269 vermelde dorp behoorde tot de heerlijkheid Well dat in 1648 onderdeel van Spaans Gelre werd, in 1713 aan Pruisen kwam en in 1815 bij Nederland werd gevoegd. In de Franse tijd ontstond uit de heerlijkheden Heijen, Affer...

Lees verder
1994
2022-10-07
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Bergen

Bergen, Adriaan van, *?, +1601, de schipper van het bekende turfschip van Breda. In het ruim van zijn schip waren 68 manschappen onder bevel van Charles Héraugière verborgen, die op 4.3.1590 Breda voor prins Maurits veroverden.

1981
2022-10-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bergen

zijn stukken van de aardkorst die na een opheffing gespaard zijn gebleven voor erosie; zie gebergtevormen.

1981
2022-10-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Bergen

(Mons), Belg. gemeente, hoofdstad van de prov. Henegouwen, in de Borinage. Op de plaats van een Romeinse vesting (een heuvel van 48 m in het drassige gebied van de Hene en de Trouille) werd in de 7e eeuw het klooster van Sint-Waltrudis opgericht. Eind 10e eeuw' bouwden de graven van Henegouwen er een burcht zodat Bergen het centrum van het gra...

Lees verder
1973
2022-10-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bergen

(borg, heeft geborgen), 1. (iemand of iets) in veiligheid brengen, redden: het leven —; veilig onderkomen verschaffen; zich —, maken dat men wegkomt; schepen binnenbrengen die door schipper en equipage zijn verlaten; de goederen van een gestrand schip redden; . oneig.: hij wist van verlegenheid, van schaamte zich niet te —, wist niet waar hij blijv...

Lees verder
1973
2022-10-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bergen

Ned. gemeente in het noorden van de prov. Limburg, ten oosten van de Maas, 109,47 km2,11965 inw.; 96,0 %r.k., 1,0 % n.h., 1,5% overige en 1,5 % g. kerkg. De bodem bestaat vnl. uit zandgrond. Het grootste deel is cultuurgrond (akker-, weide- en tuinbouw); verder bos (m.n. naaldbos) en heide met zandverstuivingen. De gemeente heeft vijf kerkdorpen: B...

Lees verder
1952
2022-10-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bergen

v., bergje; niet weten waar zich te —, net witte hwer’t men wine sil, gjin ûntwyk witte.

1951
2022-10-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Bergen

(barg; geborgen), bergen.

1950
2022-10-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bergen

(borg, heeft geborgen), 1. (iem. of iets) in veiligheid brengen, redden: het lijf, het leven bergen; — veilig onderkomen verschaffen; — zich bergen, maken dat men wegkomt; berg-je, ga uit de weg; — (rechtst.) schepen binnenbrengen die door schipper en equipage zijn verlaten; de goederen van een gestrand schip...

Lees verder
1947
2022-10-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bergen

(1) is een gemeente in Noord-Holland, tussen Alkmaar en de Noordzee. Zij beslaat een oppervlakte van 368g ha en telt (1946) 7080 inw., waarvan (1930) 36 pet Prot., 46 pet R.K. en bijna 18 pet onkerkelijken (1940: 6903 inw.). Ongeveer de helft van de gemeente is cultuurgrond, in hoofdzaak grasland. De bodem bestaat uit duinen en geestgronden; op de...

Lees verder
1940
2022-10-07
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Bergen

Zie: Een geloof, dat bergen verzet.

1937
2022-10-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bergen

borg, h. geborgen (1 in veiligheid brengen; 2 zeet. schepen binnenbrengen, die door schipper en bemanning zijn verlaten; de goederen of de lading v. verongelukte schepen in veiligheid brengen; 3 in een ruimte opnemen, dikwijls met kunnen; naar een plaats brengen en daar bewaren): 1. met bepaalde voorwerpen: het lijf, het leven bergen; refl. berg je...

Lees verder
1933
2022-10-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bergen

1) gem. in N.-Holland, 5500 inw., badplaats: B. a/Zee; 2) gem. in Limburg, 12 000 inw.; 3) Mons, hoofdst. v/d Belg. prov. Henegouwen, 28 000 inw. temidden der Borinage, het belangrijkste steenkoolgebied v. België; 4) Noorsch: Björgvin, havenstad a/d "W.-kust v. Noorwegen, oude → Hansestad, visschencentrum, 98 000 inw.

Lees verder
1930
2022-10-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Bergen

I. ('bergən) 1. gemeente in Nederlands-Limburg, 12238 ha, 7483 inw. Landbouw. 2. gemeente in Noordholland, 3685 ha, 6939 inw. Landbouw, veeteelt.➝ Bataafse Republiek. 3. havenstad in Noord-Europa, 97000 inw. Scheepsbouw, visserij. 4. Ned. naam van Mons. II. ('bergən) 1. (Adriaan Jansz. van) Nederlands turfschipper van Leur (dorpje bij...

Lees verder
1928
2022-10-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Bergen

Voor het Hollandse meisje en voor den Hollandsen jongen is berg een woord, dat den meesten weinig zegt: bergen kennen ze vaak alleen van plaatjes of foto’s. In het westelijke deel van ons vlakke landje heeft men zelfs niets, wat op bergen lijkt; in het Oosten slechts enkele lage heuvels en zoals jullie weten, is het Vierlandenpunt bij Vaals,...

Lees verder
1911
2022-10-07
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Bergen

(verbergen, enz.) komt van een Voorgerm. wt. bhergh: in veiligheid brengen. Verwant zijn: herberg {oorspr. bergplaats voor het heer, het leger; later ook een onderdak voor reizigers); borgen (zekerheid voor iets geven, borg staan en op borgtocht leenen); misschien ook burg (zie echter berg).

1898
2022-10-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bergen

BERGEN, (borg, heeft geborgen), iem. of iets in veiligheid brengen, redden het lijf, het leven bergen, levensbehoud zoeken; — iem. bergen, een veilig onderkomen verschaffen; — berg-je, ga uit den weg; — zich bergen, wegloopen; — (rechtst.) schepen binnenbrengen die door schipper en equipage zijn verlaten; de goederen van...

Lees verder