Wat is de betekenis van benijden?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

benijden

Benijden betekent jaloers zijn op iemand of iets wat die persoon heeft of bereikt heeft. Het gaat om een gevoel van afgunst waarbij men wenst zelf te hebben wat de ander heeft.

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

benijden

benijden - Werkwoord 1. (ov) wensen dat men zelf mocht hebben wat een ander heeft en met de nodige pijn ervaren dat dat niet het geval is, jaloers zijn Ik benijd mensen die rijker zijn dan ik ben. Hij was niet te benijden met al die problemen met zijn gez...

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

benijden

benijden - regelmatig werkwoord uitspraak: be-nij-den 1. er jaloers op zijn, het ook willen (hebben) ♢ ik benijd Kilian zijn dure auto 1. beter benijd dan beklaagd [beter benijd om je voorspoed, da...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Benijden

v., binide, binydgje, binydzje; iem. iets —, immen eat for-, misgunne.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Benijden

(benijdde, heeft benijd), afgunst gevoelen jegens, jaloers zijn op: iem. benijden; hij is niet te benijden; beter benijd dan beschreid, (of gebruikelijker) beter benijd dan beklaagd, beter dat men u benijdt om uw geluk, dan u beklaagt om uw tegenspoed; — iem. iets benijden, het hem niet gunnen, omdat men het zelf w...

2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

benijden

benijdde, h. benijd (iem. een afgunstig hart toedragen om iets; iem. iets misgunnen): zegsw. beter benijd dan beschreid (of: beklaagd), beter benijd om uw geluk, dan beklaagd om uw tegenspoed.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

benijden

(bə'nijdən) (benijdde, heeft benijd) 1. afgunst toedragen : iemand om zijn geluk; beter benijd [om zijn geluk] dan beschreid of beklaagd [om zijn ongeluk], 2. een genot willen ontzeggen : iemand zijn geluk -. Syn. misgunnen. Tgst. gunnen.