2020-01-22

bekende kaart

Een kaart waarvan de leider door het spelverloop weet bij welke tegenstander deze zich bevindt. Voorbeeld:Zuid speelt ♠2 naar de boer, die houdt. Op dit moment is ♠V bij west een ‘bekende kaart’. Zuid laat vervolgens ♠H uit noord spelen. Het is nu een goede tactiek van west in deze slag ♠V bij te spelen. Het geeft zuid de optie om na ♠H een kleine schoppen naar de 9 te spelen. Als west onder ♠H de 10 bijspeelt, heeft de leider geen keus: hij speelt een schoppen naar het aas en ma...

2017-11-14

bekende

bekende - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ken-de 1. iemand die je kent ♢ we kwamen veel bekenden tegen op het feest Zelfstandig naamwoord: be-ken-de de bekende de bekenden Synoniemen kennis Tegenstellingen onbekende

2019-03-09

bekende

v./m. (-en), kennis: dat is een oude -, een oude kennis; (ook) bekend nieuws; (scherts.) een oude — van de politie, iemand die reeds vroeger met de justitie in aanraking geweest is.

2018-09-01

Bekende

BEKENDE, m. en v. (-n), dat is een oude bekende, een oude kennis; (ook) wat gij daar zegt, wist ik reeds lang; (scherts.) iem. die reeds vroeger met de justitie in aanraking geweest en veroordeeld is.

2017-11-10

bekende

bekende - Zelfstandignaamwoord 1. een persoon waarvan je weet wie het is Ik heb het boek uitgeleend aan een bekende. bekende - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van bekend bekende - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van bekennen ♢Ik bekende ♢Jij bekende ♢Hij, zij, het bek...

2017-07-28

kaart

(de; -en) sp - teken dat een scheidsrechter kan tonen aan een atleet als waarschuwing (gele kaart), als diskwalificatie of verwijdering (rode kaart) of als aanduiding dat er geen waarschuwing of diskwalificatie volgt (groene kaart). • De scheidsrechter heeft het recht atleten wegens onsportief of onbehoorlijk gedrag te waarschuwen of uit te sluiten van verdere deelname. (...) Waarschuwingen en diskwalificaties moeten op het uitslagenformulier worden vermeld. (...) Als een valse start bij een l...

2017-08-02

kaart

(de; -en) - teken dat een wedstrijd- commissaris kan tonen aan een renner als waarschuwing (gele kaart), bv. bij fourcross wegens het (on)opzettelijk in gevaar brengen van zijn tegenstanders, of als diskwalificatie of verwijdering (rode kaart). • Onder voorbehoud van andere bepalingen die aanleiding geven voor diskwalificatie, wordt een renner die een tweede gele kaart in hetzelfde wedstrijdevenement ontvangt, of onmiddellijk (en zonder waarschuwing) voor een inbreuk op de geest van eerlijke s...

2017-03-31

Kaart

Kaart - iemand in de kaart loeren: oppakken. Uitdr. populair aan de KMA. Vb.: De klabakken hebben hem in de kaart geloerd. Oorspr. Barg.

2018-09-13

Kaart

KAART, v. (-en), speelkaart: een spelkaarten; de kaart geven, steken, afnemen; de kaarten doorschieten, wasschen; de kaart vergeven, valsch geven; eene mooie kaart hebben, voordeelig om te spelen; — de kaart leggen, waarzeggen uit de kaarten, kunstjes met de kaarten doen; — iem. in de kaart kijken of zien, (ook fig.) zijne geheime plannen, bedoelingen enz. doorzien; — zich in de kaart laten kijken, zijne plannen, oogmerken voor anderen niet weten te verbergen; — in de kaart der tegenpart...

2017-12-05

Kaart

Een kaart is een digitaal of analoog gemodelleerde, geografische of schematische weergave van het aardoppervlak, waar gebruik wordt gemaakt van een schaal.

2018-08-17

oude bekende

Zie bekende* van de politie. Bovendien wil Korthals bekijken of veroordeelde zedendelinquenten niet pas voor proefverlof of ontslag uit een tbs-inrichting in aanmerking komen als ze DNA-materiaal hebben afgestaan. Registratie in de DNA-bank betekent dat ‘oude bekenden’ bij recidive meteen door de mand vallen. Elsevier, 06-11-99

2017-11-14

kaart

kaart - zelfstandig naamwoord 1. rechthoekig stuk karton met afbeelding ♢ we sturen hem een kaart uit Marokko 1. we spelen open kaart [we zeggen precies wat we denken] 2. hem in de kaart spelen [hem ongewild bevoordelen] 3. alles op één kaart zetten

2017-06-23

kaart

1. Speelkaart: dun rechthoekig stukje, al dan niet geplastificeerd, karton met aan een zijde de aanduiding van de rangorde (aas, heer, vrouw, boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 of 2) en kleur (♠, ♥, ♦ of ♣). 2. Elke der 52 kaarten. 3. De dertien kaarten die iemand op een spel zijn toebedeeld (hand). 4. Systeemkaart.

2020-01-22

KAART

Kleine buurtschap met 11 inwoners ten westen van Midsland (Terschelling).

2017-04-06

Kaart

Zie: weerkaart

2019-11-14

kaart

Een scholier uit het Noord-Hollandse Heemskerk stuurde mij het volgende verwensingsversje toe: Stuk, verrot, verdriet,// Donder op en flikker neer,// Breek je knieën,// Val in drieën,// Krijg de koude kippenkoorts,// Waterpokken enzovoorts,// Krijg een kaartje naar de hel,// Adieu mijn liefste en vaarwel. In Rijnsburg kent men nog als variant van de beide laatste regels koop een kaartje naar de hel,// Groetjes en vaarwel. De variant krijg een kaartje naar de hel! k...

2017-12-04

kaart

kaart - Zelfstandignaamwoord 1. een schematische afbeelding van een ruimtelijk gebied op een plat vlak in een verkleinde schaal 2. een bedrukt kartonnen vel dat met de post verstuurd kan worden Ik stuur je een kaartje. 3. (kaartspel) een kartonnen of plastic vel uit een kaartspel, om mee te spelen kaart - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van kaarten 2. gebiedenwijs van kaarten Synoniemen [1] plattegrond...

2019-08-15

Kaart

1° ➝ Kaartspel. 2° (Geogr.) Een afbeelding van een deel der aardkorst in een plat vlak. Aangezien de bolvorm der aarde zich tegen een in elk opzicht getrouwe afbeelding verzet, is het de taak der ➝ kaartprojectie-leer na te gaan op welke wijze deze afbeelding, met betrekking tot het beoogde doel, het beste tot stand kan komen. Een k. is natuurlijk altijd een verkleinde afbeelding; de verhouding, die de verkleining aangeeft, is de schaal. Gewoonlijk wordt deze uitgedrukt in een breuk...

2019-07-17

hydrographische kaart

hydrographische kaart, - v., zeekaart; kaart der wateren.

2017-04-04

MU-kaart

MU-kaart -zie medicard.