Wat is de betekenis van Alles op één kaart zetten?

2020
2021-07-27
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Alles op één kaart zetten

Risico vergroten door één ding uit te kiezen in plaats van meerdere

2011
2021-07-27
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Alles op één kaart zetten

Met dit project zet de makelaar alles op één kaart: de makelaar waagt met dit project een grote gok.

1977
2021-07-27
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Alles op één kaart zetten

alles wat men te winnen of te verliezen heeft laten afhangen van één onzekere gebeurtenis. Een jonge, aan het hazardspel ontleende zegswijze, die betekent: al zijn geld zetten op de kans van één kaart, zijn gehele vertrouwen in het geluk, dat één bepaalde kaart moet aanbrengen. Vgl. Fr. faire son va-tout; m...

Lees verder
1925
2021-07-27
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Alles op één kaart zetten

Een zegswijze ontleend aan het hazardspel, die beteekent: al zijn geld zetten op ééne kaart; alles wagen, alles laten afhangen van ééne kaart, zijn geheele vertrouwen stellen in het geluk, dat ééne bepaalde kaart moet aanbrengen; fig. zijn geluk van ééne bepaalde handeling afhankelijk stellen,...

Lees verder