Wat is de betekenis van Atlantische Oceaan?

2019
2023-03-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Atlantische Oceaan

Atlantische Oceaan - Eigennaam 1. de tweede grootste oceaan op aarde, gelegen tussen Europa en Afrika enerzijds en Noord- en Zuid-Amerika anderzijds Woordherkomst Afkomstig van het mythische continent Atlantis

Lees verder
1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Atlantische Oceaan

wereldzee tussen W.kust van Europa-Afrika en O.kust van Amerika. Begrensd door: in Z. het Antarctische continent, in N. de Beringstraat (dus met inbegrip van de N. Poolzee). Tot de A.O. worden gerekend de randzeeën: W.-Ind. zeeën, N. Poolzee, Noordzee, Kanaal, Ierse Zee, en de binnenzeeën: Oostzee, Middellandse Zee met Zwarte Zee, Ba...

Lees verder
1947
2023-03-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Atlantische oceaan

is het deel van de wereldzee, dat zich ten W. van de Oude Wereld en ten O. van de Nieuwe Wereld uitstrekt. Naam De naam „Atlantische Oceaan” komt het eerst voor op de kaarten van Mercator (1569) en is waarschijnlijk ontleend aan het mythische land Atlantis*, dat bewesten Zuid-Europa en Noord-Afrika moet hebben gelegen. Begrenzing In...

Lees verder
1937
2023-03-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Atlantische Oceaan

m. (een der 5 wereldzeeën).

1933
2023-03-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Atlantische oceaan

(Atlantic), wereldzee tusschen Europa, Afrika en Amerika, ruim 82 mill. km’, gemidd. 3930 m diep, grootste diepte ten N. v. Portorico 8525 m.

1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Atlantische oceaan

Atlantische oceaan - (voor kaarten, Oceanographie). Oorspronkelijk in de Oudheid Oceanus Occidentalis genoemd in tegenstelling met den Oceanus Orientalis, hoewel ook de naam Mare Atlanticum gebruikt werd. Gerhard Mercator gebruikte in 1569 den naam Oceanus Atlanticus voor de N. helft, terwijl Bernhard Varen (Varenius) in 1658 dezen naam voor den ge...

Lees verder
1930
2023-03-20
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Atlantische Oceaan

m. [→ Atlantis] oceaan die zich tussen de westkust van Europa-Afrika, de oostkust van Amerika en de poolcirkels uitstrekt, 105 150 000 km2 Grootste diepte 8526 m ten noorden van Portorico.

1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Atlantische oceaan

het zeegebied tussen Amerika , en Europa/Afrika, 82,44 mln. km2, gemiddelde diepte 3930 m, maximale diepte 8385 m in de Puerto Ricotrog. Bodemtopografie. De Atlantische Oceaan wordt in een oostelijk en een westelijk deel verdeeld door de 15000 km lange Middenatlantische Rug, die van het zeegebied nabij Spitsbergen in het noorden via Ijsland over d...

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Atlantische oceaan

Atlantische oceaan - oorspronkelijk Oceanus Occidentalis genoemd in tegenstelling met den O. Orientalis. Met Mare Atlanticum wordt in 1507 door Waldseemüller het deel tusschen de Kanarische Eilanden en de Straat van Gibraltar aangeduid. Munster (1565) noemt het oceaangedeelte ten Z.W. van Liberia Sinus Atlanticus, den Noordel. A. O. noemde hij O. O...

Lees verder
1908
2023-03-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Atlantische oceaan

Het deel der saamhangende watermassa dat de oude wereld aan haar westzijde scheidt van de nieuwe; hij beslaat een oppervl. van 79.721.274 km2., en met zijn nevenzeeën (Middell. zee, Oostzee, Noordzee, Kanaal, Iersche zee, St. Laurensgolf, Golf van Mexico, Carabische zee) 88.634.133 km2.; van het n. naar het z. is hij 13335 km. lang, en tussche...

Lees verder
1870
2023-03-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Atlantische Oceaan

Atlantische Oceaan of Atlantische zee is de naam der groote waterkom, die zich tusschen Europa en Afrika aan de ééne en Amerika aan de andere zijde tusschen 50° N. B. en 40° Z. B., uitstrekt. Hij ontving volgens sommigen zijn naam van het Atlasgebergte en volgens anderen van het gewaande eiland Atlantis. Hij is tusschen de Oude en de Nieuwe Wereld...

Lees verder
1869
2023-03-20
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Atlantische oceaan

heet dat gedeelte van de Wereldzee, dat zich tusschen de Oude Wereld ten 0. en de Nieuwe Wereld ten W. uitstrekt van de noordelijke tot de zuidelijke IJszee, en eene oppervlakte beslaat van ongeveer 1,635,000 vierk. mijlen, zijnde omstreeks de helft van de oppervlakte van den Grooten Oceaan. Het bekken van den Atl. Oceaan kenmerkt zich door de in h...

Lees verder