Wat is de betekenis van Oceaan?

2019
2022-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

oceaan

oceaan - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) een zeer grote zee tussen verschillende werelddelen

Lees verder
2018
2022-06-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

oceaan

oceaan - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ce-aan 1. grote zee, tussen twee werelddelen ♢ we steken de oceaan over naar New York Zelfstandig naamwoord: o-ce-aan de oceaan de oceanen...

Lees verder
2017
2022-06-24
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Oceaan

Oceaan - de oceaan leegdrinken: iets onmogelijks uitvoeren.

1997
2022-06-24
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Oceaan

Is afgeleid van de naam Oceanus, dc oudste van de Titanen. De Titanen waren de kinderen van de oerwezens Uranus (de hemel) en Gaia (de aarde). Oceanus was de stroomgod van de rivier de Oceanus, die volgens de oude Grieken de gehele aarde omgaf en van waaruit alle andere rivieren hun water ontvingen. Oceanus was gehuwd met Thetys en uit dat huwelijk...

Lees verder
1993
2022-06-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Oceaan

wereldzee

1993
2022-06-24
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Oceaan

(ook: wereldzee) Grote watervlakte die continenten van elkaar scheidt. Men onderscheidt drie oceanen: de Atlantische, de Grote of Stille en de Indische Oceaan; maar ook de Noordelijke IJszee vertoont de eigenschappen van een oceaan, zowel wat betreft de scheiding der continenten als de diepte (het grootste deel is dieper dan 200 m). Ruim 97% van al...

Lees verder
1990
2022-06-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

oceaan

oceaan - De belangrijkste watergebieden van de aarde, gelegen in bekkens. Gebruik 'zeeën' voor ondiepe zoutwatergebieden aan de randen van continenten.

1973
2022-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

oceaan

[Gr.—Lat.], m. (oceanen), de grote wereldzee, de uitgestrekte en samenhangende watermassa die het land van de aardbol omspoelt (e); elk van haar onderdelen, die in de aardrijkskunde als de Atlantische, Indische en Grote Oceaan bekend zijn; de zee, vooral als vernielend element gedacht, waartegen niets bestand is; het is als een druppel in d...

Lees verder
1955
2022-06-24
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Oceaan

wereldzee.

1952
2022-06-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Oceaan

s., oséaen.

1950
2022-06-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Oceaan

(<Gr.-Lat.), m. (oceanen), 1. de grote wereldzee, de uitgestrekte en samenhangende watermassa die het land van de aardbol omspoelt; — elk van haar onderdelen, welke in de aardrijkskunde als de Atlantische, Indische en Grote Oceaan bekend zijn; 2. de zee, vooral als vernielend element gedacht, tegen welker wateren niets besta...

Lees verder
1949
2022-06-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Oceaan

(Gr.), de grote delen der wereldzee tussen de vastelanden, in het N. en Z. begrensd door de IJszeeën; men rekent deze IJszeeën ook wel gedeeltelijk tot de O.; Atlantische, Indische en Grote O.

1948
2022-06-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

oceaan

m. wereldzee; fig. zee; grote menigte.

1937
2022-06-24
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

oceaan

m. oceanen (Gr-Lat. oceanus: internationaal woord: wereldzee; inz. aardr. een deel der waterbedekking, dat zijn eigen circulatie heeft en in dit opzicht een zelfstandig geheel vormt): de Atlantische oceaan, zegsw. een druppel in de oceaan, niet noemenswaardige bijdrage; een oceaan van licht, zee. (e = ee).

1933
2022-06-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Oceaan

groote wereldzee. Wij onderscheiden drie oceanen; de Groote, Indische en Atlantische Oceaan.

1933
2022-06-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Oceaan

Oceaan of wereldzee, → Zee. Zie ook → Diepzeebodem.

1928
2022-06-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Oceaan

Van den oceaan is de mensheid, toen zij nog in de kinderkleren liep, altijd bang geweest. Wij, 20ste -eeuwers, en dan speciaal wij, zeevarende volkeren, hebben niet meer dien angst voor de grote zee, die dan toch ten slotte de oceaan is. Het is niet meer „de onbekende”, wij weten nu veel meer van hem.Zoals bekend is, zijn er drie bepaal...

Lees verder
1916
2022-06-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Oceaan

Oceaan - Omtrent den oorsprong van het woord zie OCEANUS. Van de totale oppervlakte der aarde wordt 361 mill. K.M.2 door de oceanen of wereldzeeën, 149 mill. K.M.2 door land ingenomen; verhouding 71 : 29. Op het N. halfrond wordt 155, op het Z. 206 mill. K.M.2 ingenomen door water. Men onderscheidt drie oceanen: den Atlantischen, Indischen en Still...

Lees verder
1898
2022-06-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oceaan

m. (oceanen), de groote wereldzee, de uitgestrekte en samenhangende watermassa, die het land van dezen aardbol omspoelt; — een van hare onderdeden, welke in de aardrijkskunde als de Atlantische, Indische en Groote Oceaan bekend zijn; — (in den hoogeren stijl) zee in ‘t algemeen; (ook) kleinere zee, die anders niet den naam van oc...

Lees verder
1898
2022-06-24
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Oceaan

zie Beer.