Wat is de betekenis van Argumentum ad hominem?

2020
2021-02-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

argumentum ad hominem

argument dat niet zakelijk van aard is, maar waarmee op de persoon gespeeld wordt. Voorbeelden: Het argumentum ad hominem wordt vaker gebruikt dan je denkt. In de meest gebruikte vorm insinueer je dat je tegenstander een voordeel heeft bij diens standpunt. Onmiddellijk kleeft hem of haar de zweem van partijdigheid of persoonlijk winst...

Lees verder
1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Argumentum ad hominem

(Lat.), een betoog of bewijs, gekozen met het oog op de persoon met wie men disputeert, dus gebruik makende van diens eigen argumenten of wijze van disputeren ; — argumen'tum ad ignoran'tiam, een bewijs, gebaseerd op de onwetendheid van de tegenpartij; — argumen'tum ad invi'diam, argument waarbij men sp...

Lees verder
1949
2021-02-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Argumentum ad hominem

een bewijs, waarbij men iemand met zijn eigen gronden bestrijdt.

1940
2021-02-27
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Argumentum ad hominem

Een bewijs betrekking hebbende op den mensch, d. i. op de gronden, waarmede hij eene zaak verdedigt, met de weerlegging van welke gronden dan wel de persoon zelf tot zwijgen is gebracht, doch omtrent de waarheid of onwaarheid der zaak nog niets bewezen is, bijv. als iemand in een twist over natuurkundige kwestiën argumenten uit den bijbel aanv...

Lees verder
1925
2021-02-27
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

argumentum ad hominem

Een bewijsgrond die betrekking heeft op een bepaalden persoon en daarom slechts voor dezen geldig is, zonder een algemeene bewijskracht te bezitten.

1916
2021-02-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Argumentum ad hominem

Argumentum ad hominem - een bewijs, dat zich richt naar de denkwijze en het begrip van enkele menschen; niet een algemeen geldend bewijs. Ook wel een bewijsvoering, die niet zakelijk is, doch een tegenstander persoonlijk aanvalt.