Wat is de betekenis van Ad libitum?

2003
2022-08-07
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Ad libitum

Ad libitum betekent naar eigen artistieke vrijheid, wat betreft instrumentale bezetting, versiering, improvisatie en soms wat betreft tempo. De term werd vooral gebruikt in de 18e eeuw.

1994
2022-08-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ad libitum

[Lat.] naar welgevallen, naar keuze.

1993
2022-08-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ad libitum

naar believen

1973
2022-08-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ad libitum

ad libitum - [Lat.], naar eigen goeddunken; (muziek) aanduiding dat aan de uitvoerende grote vrijheid wordt gelaten bij de interpretatie, ofwel dat een bepaalde instrumentatie niet bindend is of zelfs dat een gedeelte geheel geïmproviseerd mag worden.

1962
2022-08-07
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

ad libitum

zie libitum. ad.

1955
2022-08-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ad libitum

naar goedvinden, naar welgevallen.

1949
2022-08-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ad libitum

(Lat.): vrij naar keuze, naar believen; liturg.: gebeden of ceremonies die kunnen worden weggelaten; muz.: vrij in de maat, of: kan worden weggelaten.

1947
2022-08-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ad libitum

naar verkiezing. De gebeden of ceremonies, welke in de Lat. liturgie met dit woord worden aangeduid, kunnen naar vrije keuze worden verricht of weggelaten. — In de muziek betekent het: vrij in de maat, of dat de partij kan worden weggelaten.

1940
2022-08-07
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Ad libitum

Naar believen.

1939
2022-08-07
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Ad libitum

naar believen; het kan slaan op het tempo of op het medewerken van instrumenten, die niet obligaat, d.w.z. strikt noodig zijn.

1937
2022-08-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ad libitum

(Lat.) naar goedvinden.

1933
2022-08-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ad libitum

(Lat. = naar welgevallen.

1932
2022-08-07
Muziek

Muziek lexicon

Ad libitum

(Lat. = „naar verkiezing"). 1) als voorschrift voor de uitvoering van een muziekstuk; vrij, in willekeurig tempo, het tegendeel van a battuta, streng in de maat. 2) in de samenstelling van een muziekensemble: niet bepaald noodig, het tegendeel van obligato, verplicht. Men zegt b.v. „hoorn ad lib.", enz.

Lees verder
1916
2022-08-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ad libitum

Ad libitum - (Lat.), naar believen; beteekent in de muziek òf vrij, naar willekeur, voorgedragen, òf, waar het staat bij de aanduiding van instrumentaal-bezetting, dat de bedoelde instrumenten, naar believen kunnen meewerken of zwijgen.

1910
2022-08-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Ad libitum

Ad libitum - geheel naar eigen goedvinden; met volkomen vrije keus.

Gerelateerde zoekopdrachten