Wat is de betekenis van ad hoc?

2021
2022-08-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Ad hoc

Ad hoc geeft aan dat iets specifiek voor een bepaalde situatie of omstandigheid is. Het komt uit het Latijn en betekent letterlijk: 'voor hier'. Meestal wordt ad hoc gebruikt voor een oplossing voor een specifiek probleem, het is dus geen algemene oplossing. Er zijn ook verschillende 'ad hoc-commissies' of organisaties die zijn opgericht voor een s...

Lees verder
2020
2022-08-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

ad hoc

voor deze zaak; voor de gelegenheid. (Latijn) voor deze zaak; voor de gelegenheid; voor het onderhavige geval; voor dit speciale doel; bij een bepaalde gelegenheid of bepaalde kwestie. Vaak in verbinding met werkwoorden als beslissen, besluiten, samenstellen e.d.: zonder het van tevoren uitvoerig gepland, besproken e.d. te hebben; niet ge...

Lees verder
2019
2022-08-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ad hoc

ad hoc - Bijvoeglijk naamwoord 1. alleen voor dit speciale geval Dit was een ad hoc oplossing later zullen we een meer structurele oplossing proberen te vinden. Woordherkomst uit het Latijn

Lees verder
2000
2022-08-07
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Ad hoc

Voor één geval.

1994
2022-08-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ad hoc

[Lat. = lett.: tot dit] tot deze zaak (ad hoc negotium), voor het onderhavige geval (bijv. commissie commissie ingesteld voor deze bepaalde zaak; hypothese -, hypothese uitgedacht om het voorliggende verschijnsel te verklaren, in de betekenis: snel voor dit doel uitgedacht en dus van weinig waarde).

1991
2022-08-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Ad hoc

Term die veel wordt gebruikt om aan te geven dat handelingen of activiteiten in principe slechts één keer worden verricht voor één bepaalde situatie of om één bepaald probleem op te lossen.

1981
2022-08-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Ad hoc

(Lat.), tot dit doel, hiertoe. De term wordt meestal gebruikt voor de afzonderlijke behandeling van een onderwerp.

1955
2022-08-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ad hoc

voor dit doel in het bijzonder, hiertoe; de commissie ad hoc: de voor deze zaak benoemde commissie; ad hoc antwoorden: rechtstreeks, beslist antwoorden

1952
2022-08-07
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Ad hoc

daarvoor bestemd.

1949
2022-08-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ad hoc

(Lat.): tot dit (bepaald) doel, voor dit (bijz.) geval.

1940
2022-08-07
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Ad hoc

Tot dit, tot dit bepaalde doel, (bijv. de commissie ad hoe, de commissie, die voor een bepaald doel is samengesteld).

1937
2022-08-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ad hoc

(Lat.) voor deze zaak; desbetreffend, voor dit doel in ’t bijzonder: een commissie ad hoc.

1933
2022-08-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ad hoc

(Lat.), tot dit doel

1910
2022-08-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Ad hoc

Ad hoc - desbetreffend.