Synoniemen van Apartheid

2020-02-25

Apartheid

Apartheid is het maatschappelijk en juridisch systeem van rassenscheiding in Zuid-Afrika. Met een programma voor apartheid won de Nasionale Partij in 1948 de verkiezingen. De apartheid leidde tot vele schendingen: de politieke, sociale en economische achterstelling van de donkere bevolking en het geweld dat werd gebruikt om activisme en meningsuiting bij donkere mensen te onderdrukken. Het stelsel was gebaseerd op rassendiscriminatie. ''Kleine apartheid'' (de scheiding van rassen in openbaar ver...

2020-02-25

Apartheid

Stelsel van rassenscheiding in Zuid-Afrika. De term apartheid werd officieel voor het eerst in het begin van de jaren veertig gebruikt. De feitelijke apartheid begon al na de komst van Nederlandse kolonisten in de zeventiende eeuw, toen er onderscheid tussen blank en zwart werd gemaakt op het gebied van wonen, eigendom van land, huwelijken en dergelijke. Na de oprichting van de Unie van Zuid-Afrika in 1910 streefden de blanken die de macht in handen hadden naar een volledige scheiding van de vie...

2020-02-25

apartheid

apartheid - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) de in Zuid-Afrika door de blanke overheid in het verleden opgelegde scheiding tussen de verschillende rassen De kleine apartheid was het bekendst en omvatte de raciale segregatie binnen woongemeenschappen. 2. het apart zijn apartheid kan dus ook zijn: 'het heel bijzondere, het buitenissig mooie Woordherkomst afgeleid van apart met he...

2020-02-25

Apartheid

Apartheid - politiek van ruimtelijke, economische en sociale rassenscheiding in Zuid-Afrika. Als woord reeds gangbaar in 1936 bij Afrikaner intellectuelen, maar pas in 1948 als begrip geïntroduceerd in de nationale politiek. De Gereformeerde Afrikaner dominee Daniel F. Malan, die tot premier werd verkozen, maakte het woord populair, maar kon niet bevroeden dat de internationale opinie het woord zou vertalen als onderdrukking naar ras. Aanhangers van het blanke minderheidsbewind prefereerden dan...

2020-02-25

apartheid

apartheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-part-heid 1. systeem waarbij bevolkingsgroepen afzonderlijk van elkaar leven ♢ tijdens de periode van de apartheid in Zuid-Afrika mochten zwarte mensen niet in het zwembad voor blanke mensen Zelfstandig naamwoord: a-part-heid de apartheid Synoniemen segregatie Tegenstellingen integratie

2020-02-25

apartheid

Internationaal wellicht het bekendste Nederlandse woord. In Zuid-Afrika stond het voor een systeem van wetten, voor een beleid om blanken, zwarten en kleurlingen gescheiden te houden. In de praktijk kwam het erop neer dat een blanke minderheid alles te zeggen had. De term werd in 1949 geïntroduceerd in het Afrikaans (door de toenmalige premier Daniël F. Malan) en was van oorsprong een eufemisme. Men onderscheidde de zogenaamde ‘kleine apartheid’ (pasjes, verboden toegangen enzovoort) en de...

2020-02-25

Apartheid

Apartheid - v., internationaal gebruikte term voor de officiële politiek van de regering van Zuid-Afrika ten opzichte van de diverse rasgroepen. De apartheidspolitiek is het streven naar een zoveel mogelijk gescheiden ontwikkeling van de rasgroepen, ‘ieder in overeenstemming met zijn eigen aard, tradities en bekwaamheden’. Deze politiek, consequent uitgevoerd, moet leiden tot een territoriale scheiding van de onderscheiden rasgroepen, m.n. tot ‘reservaten’ voor de Afrikanen (d.i. de Ban...

2020-02-25

apartheid

apartheid - Sociaal, politiek en economisch systeem van rassenscheiding dat rechten aan klassen van mensen toekent op basis van hun ras; superioriteit wordt toegekend aan mensen van blanke Europese afkomst, en wetten worden uitgevaardigd die de politieke deelneming en economische vooruitgang van Afrikanen, Aziaten en van andere, gemengde, rassen belemmeren.