Wat is de betekenis van ALS?

2019
2022-05-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

als

als - Voegwoord 1. wanneer Als het avond is koelt het meestal snel af. 2. indien Dit wordt alleen ingeruild als de verpakking nog gesloten is. 3. de rol hebbende of spelende Als wijkbewoner wil ik u zeggen dat...

Lees verder
2018
2022-05-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

als

als - voegwoord 1. geeft een tijdstip aan ♢ als hij zijn ontbijt op heeft, gaat hij naar buiten 2. geeft aan wat iemand is ♢ als moeder maak ik me daar zorgen over 1. dit is de d...

Lees verder
2014
2022-05-22
Birgit Govers

Master student at Radboud Universiteit Nijmegen

ALS

Amyotrofische laterale sclerose wordt gekenmerkt door een combinatie van stoornissen in het centrale en perifere motorische neuron door degeneratie van de voorhoorn (grijze stof in het ruggenmerg) ALS komt het meest voor tussen het 50e en 60e levensjaar en heeft een prevalentie van 5 per 100.000. Mannen zijn 1,5 maal vaker aangedaan dan vrouwen. On...

Lees verder
2010
2022-05-22
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

ALS

Amyotrofe laterale sclerose (uitspraak: aa-el-ES) Zie (ook) amyotrofe laterale sclerose

Lees verder
1992
2022-05-22
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Als

Zie conditionele zinnen.

1952
2022-05-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Als

conj., as; (wanneer, indien), as, hwannear’t, byhwannear’t; ergens - knecht in dienst zijn, earne foar feint wenje; — matroos varen, foar matroas farre.

1950
2022-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Als

I.bw. van graad, in de platte spreektaal in de plaats van al: je bent als te goed ; dat is als te veel; ik voel mij niet als te wel; — als maar, steeds maar : het wordt als maar slechter; hij is als maar aan het schrijven. II. voegw., 1. vergelijkend, wijst een overeenkomst tussen twee met elkander vergeleken zaken aan (zwakker...

Lees verder
1937
2022-05-22
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

als

vgw. (1 van tijd, 2 voorwaarde, 3 vergelijking, 4 reden, 5 verklaring): 1. de school begint, als de klok negen slaat (wanneer); 2. gij zult niet slagen, als gij niet dubbel uw best doet (indien); 3. hij is zo groot als mijn vader; als mag volgens verschillende taalgeleerden ook gebruikt worden na een comparatief of na woorden als nooit, niemand;...

Lees verder
1933
2022-05-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Als

Als - een spookverschijning in de buurt van Dendermonde, zie Alven.

1898
2022-05-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Als

zie Wanneer.

1898
2022-05-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Als

Het begrip als heeft 2 verschillende betekenissen: 1. als - bw. (van graad) (in de platte spreektaal in de plaats van al) gij zijt als te goed; dat is als te veel; ik voel mij niet als te wél; hij maakt het als te best. Zie AL. 2. als - (vergelijkend voegw.) wijst eene overeenkomst tusschen twee met elkander vergeleken zaken aan (zwakker da...

Lees verder
1869
2022-05-22
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Als

de deensche naam van het tot Sleeswijk behoorende eiland Alsen.

1573
2022-05-22
Etymologicum

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Als

Cùm, quando.

Lees verder