Wat is de betekenis van Praten als Brugman?

2022
2023-03-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

praten als Brugman

(15e eeuw) (cliché) erg goed en met veel overtuiging kunnen praten, argumenteren. Naar de 15e eeuwse rondreizende volksredenaar van de orde der franciscanen (1399-1473). Brugman werd soms verbasterd tot Bruggeman. • Ist dan niet een grove Toverye, dat die Menschen hen selven laten wijs maken, dat zy noch quaet blijvende goedt sijn gewor...

Lees verder
2020
2023-03-20
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Praten als Brugman

gemakkelijk mensen kunnen overtuigen en vlot en boeiend kunnen vertellen

1977
2023-03-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Praten als Brugman

zeer welsprekend zijn, inz. met veel overreding spreken. Met Brugman wordt bedoeld de 15de-eeuwse minderbroeder pater Johannes Brugman (1399—1473), die in zijn tijd een zeer beroemd reizend volksprediker was. Soms verbasterd tot: als een bruggeman. Reeds aan het eind van de 15de eeuw als zegswijze vermeld: „al cost ghy praeten als Brugm...

Lees verder
1977
2023-03-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

praten als Brugman

Wie kan praten als Brugman weet zijn gehoor door de kracht van zijn woorden te overtuigen. Johannes Brugman, wiens redenaarskunst ons hier ten voorbeeld wordt gesteld, was een volksprediker die omstreeks het midden van de vijftiende eeuw door de Noordelijke Nederlanden reisde om het woord Gods te verkondigen. Brugman behoorde tot de Observanten, ee...

Lees verder
1940
2023-03-20
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Praten als Brugman

Zeer goed praten. Johannes Brugman was een welbespraakt Nederlandsch kanselredenaar, een Minderbroeder uit het Keulsche land, die in 1462 te Amsterdam onder een grooten toeloop van volk preekte.

Lees verder
1925
2023-03-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Praten als Brugman

Ook wel praten als een bruggeman, zeer welbespraakt zijn. Johannes Brugman (± 1400-1473) was een minderbroeder, die om zijn redenaarstalent beroemd is geworden. Sedert de 16de eeuw komt deze zegswijze o.a. voor bij Coornhert, 2, 97 b (kallen als Brugman); in de Klucht van Claes Cloet 10 v; Coster, 515; Starter, 430; Gew. Weu...

Lees verder
1921
2023-03-20
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Praten als Brugman

welbespraakt zijn. Johannes Brugman (overleden 1473) was een Minderbroeder, beroemd om zijn redenaarstalenten.

1902
2023-03-20
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett