Wat is de betekenis van Alfred Tennyson?

2019
2023-03-20
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Alfred Tennyson

Alfred (Lord) Tennyson (Somersby, Lincolnshire, 6 augustus 1809 – Blackdown, Sussex, 6 oktober 1892) was een van de meest geliefde victoriaanse dichters. Zijn bekendste werk is waarschijnlijk 'Idylls of the King' uit 1885, een reeks verhalende gedichten die hij baseerde op de legende van konin...

Lees verder
1985
2023-03-20
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Alfred tennyson

(1809-1892) Engels dichter, de belangrijkste uit het Victoriaanse tijdperk. Vond voor zijn romantische poëzie inspiratie in het geïdealiseerde verleden (koning Arthur) en heden en bezong bij voorkeur het Engelse landschap van Lincolnshire. Bekende gedichten zijn: The charge of the Light Brigade 1854, Maud 1855, Idylls of the king 1859 (Id...

Lees verder
1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alfred Tennyson

Lord (1809-1892), Eng. dichter, de zanger van het burgerl.-Victoriaanse tijdvak; in zijn lange gedichten een vrij oppervlakkig denker, bevangen in enge morele voorstellingen en zonder enig hartstochtelijk voelen, echter betoverend door hun Alfred Tennyson rijkdom aan stemmingen, prachtige natuurschildering en volmaakte taal: The Lotos Eaters, Palac...

Lees verder
1947
2023-03-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alfred tennyson

Engels dichter (Somersby, Lincolnshire, 6 Aug. 1809 - Aldworth bij Haslemere 6 Oct. 1892), was de zoon van een dominee; de atmosfeer van het woeste en eenzame gebied waar hij opgroeide drukte een stempel op zijn gevoelsleven. Een andere belangrijke factor in zijn ontwikkeling was het contact dat hij tijdens zijn studiejaren te Cambridge had met de...

Lees verder
1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Alfred Tennyson

Sedert 1884 lord of Aldworth and Farringford, Eng. dichter. *6 Aug. 1809 te Somersby (Lincoln), ✝6 Oct. 1892 te Farringford (Wight). Studeerde in Cambridge. In zijn eerste bundels, Poemschiefly Lyrical (1830) en Poems (1832, waarin o.a. The Lady of Shalott en het muzikale Lotos-eaters), zien wij reeds in oorsprong de later zoo opvallende harmonisch...

Lees verder
1926
2023-03-20
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Alfred Tennyson

Geboren 1809, gestorven 1892, is een van de belangrijkste figuren uit de Victoriaansche periode der Engelsche literatuur. Tweeërlei strooming kenmerkt deze periode: die van de dichtkunst welke zich aansluit aan de intellectueele en critische gedachten van den tijd, en die van de poëzie van droom en idealisme, gevoel en verbeelding. Van de...

Lees verder
1908
2023-03-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alfred tennyson

(lord) eng. dichter, geb. 6 Aug. 1809 te Somersby; gaf in 1887 met zijn broeder een bundel eerstelingen in het licht, onder den titel: .Poen/* hp heo hmlhers : ging in 1888 naar de hoogeschool te Cambridge, en verkreeg nog hetzelfde jaar voor het academisch prijsgedicht Tindmcloo de Chancellormedaille; in 1830 gaf hij in het licht: ...

Lees verder