Wat is de betekenis van Al doende leert men?

2020
2022-01-22
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Al doende leert men

het is niet omdat je geen ervaring in iets hebt, dat je het niet moet proberen; door iets zelf te doen leert men dat het best

1977
2022-01-22
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Al doende leert men

de praktijk is de beste manier om iets (een vaardigheid, een beroep of ambt) goed meester te worden. Een oud en zeer algemeen spreekw., reeds in GDS; Harrebomée geeft er 20 bronnen voor. In Z.-Nederl. ook: al vallende leert men rijden. Hd. Übung macht den Meister; Fr. en forgeant on devient forgeron; Eng. practice makes perfect.

Lees verder
1925
2022-01-22
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Al doende leert men

D.w.z. door iets dikwijls en herhaald te doen krijgt men er den slag van beet, krijgt men er vaardigheid in. Sedert de 16de eeuw komt deze zegswijze voor; zie Servilius, 30: Al doende leertmen. Allenskens leert den hont leer eten; Campen, 131: Al doende leertmen; H. de Luyere, 34: Maer al doende moet men leeren; Kluchtspel II,...

Lees verder