Wat is de betekenis van al?

2021
2021-10-26
Blockchain

Blockchain woordenboek

Al

AI is het initiaalwoord voor Artificial Intelligence.

2020
2021-10-26
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

al

Verkorte vorm van Adelhard, Aldert of Alan.

2019
2021-10-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

al

al - Bijwoord 1. reeds Hij heeft het al geprobeerd. 2. versterkend Dat is al te dol! 3. ~ + deelwoord: terwijl, tijdens Al wandelend kwam hij zijn oude vriend tegen. al - Voegwoord 1....

Lees verder
2018
2021-10-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

al

al - voegwoord, bijwoord 1. zelfs als ♢ al praat je nog zo zachtjes, ik hoor je toch wel! 2. eerder dan je gedacht had ♢ is het al zeven uur? Algemene uitdrukkingen: 1. A...

Lees verder
2017
2021-10-26
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Al

1. Vermoedelijk een familienaam die als patroniem op een voornaam teruggaat. De voornaam Al is een korte vorm van namen als Aldert (Allert, Allard), Albert of Alewijn, welke namen van oorsprong als eerste lid het woord 'adel' bevatten. 2. Al is ook een Turkse familienaam. Vergelijk -al als tweede lid in diverse familienamen, zoals Ünal, Topal, Kart...

Lees verder
2013
2021-10-26
Reiswoordenboek

Reisbegrippen omschreven

Al

AL staat voor All Inclusive. Dit betekent dat alles is inbegrepen zoals het ontbijt, lunch, diner en hapjes en drankjes tussendoor. Dit geldt echter alleen in het hotel of ressort waar je verblijft. All inclusive ook als AI afgekort, wil zeggen dat tijdens je vakantie alles inclusief is. Alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner) en alle (lokale) dr...

Lees verder
1997
2021-10-26
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

al

In de Middelnederlandse periode werden als eedformules gebruikt bi al dat God leven liet ‘bij alles wat God liet leven’, bi al dat levet ‘bij alles wat leeft’ en bi al dat God hevet weert ‘bij alles wat God waardevol vindt’. Deze eden konden ijdel gebruikt worden en in uitroepen veranderen. ...

Lees verder
1994
2021-10-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Al

|Arab.| de, het (vgl. algebra, alchemie).

1993
2021-10-26
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

AL

Zie: arctische lucht

1964
2021-10-26
voornamen

Voornamenboek

Al

m Verkorte vorm van een vorm van Adelhard of van Aldert of Alan. Het is een oude naam, vgl. de pin. Allaardsoog (oog betekent 'eiland').

Lees verder
1955
2021-10-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Al

scheikundig symbool voor aluminium.

1954
2021-10-26
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Al

afk. voor aluminium.

1954
2021-10-26
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Al

is het scheik. symbool voor aluminium.

1952
2021-10-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Al

1. adv. & num., al; in -Ie opzichten, yn allen; met dat, mei ’t al; — naar gelang, al nei; — pratende, lopende, enz., pratende wei, rinnende wei, ensfh. 2. conj., al.

Lees verder
1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Al

I. onbep. hoofdtelw. en vnw., bijvoegl. en zelfst.; 1.geheel, gans : al de vloot, al de stad ; — nog in : al zijn leven, zijn ganse leven; — op al de wereld, op de gehele wereld ; — al de dag, de ganse dag; — hij doet al zijn best, zijn uiterste best; — met al zijn macht; &mdas...

Lees verder
1949
2021-10-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Al

Gr. : pan, alles wat kenbaar is en gekend wordt.

1939
2021-10-26
Koenen

Woordenboek Koenen

Al

I. 1. telw. bn. en zn.: met al zijn macht, geheel; al het volk; al zijn best; alle man, elke; alle dagen; er is alle reden om; al de leerlingen slaagden; wij allen; met jas en al; in alle geval; aller ogen wachten op U; wij gaven allen hun loon; Z.-N. alle vijf voet, ieder ogenblik; (van) al mijn leven, ooit; zelfst. a) van personen steeds allen bv...

Lees verder
1933
2021-10-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Al

chem. afkorting v. aluminium.

1932
2021-10-26
Muziek

Muziek lexicon

Al

Ital. Tot. Bijv. poco a poco rallentando al Tempo I: geleidelijk langzamer wordend tot het eerste tempo.

Lees verder
1916
2021-10-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Al

Al - (El), Arabisch lidwoord de of het, dat in sommige gevallen als oei of il moet worden uitgesproken.