Wat is de betekenis van al?

2023
2023-02-07
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie

AL

Address List

2021
2023-02-07
Blockchain

Blockchain woordenboek

Al

AI is het initiaalwoord voor Artificial Intelligence.

2020
2023-02-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

al

Verkorte vorm van Adelhard, Aldert of Alan.

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

al

al - Bijwoord 1. reeds Hij heeft het al geprobeerd. 2. versterkend Dat is al te dol! 3. ~ + deelwoord: terwijl, tijdens Al wandelend kwam hij zijn oude vriend tegen. al - Voegwoord 1....

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

al

al - voegwoord, bijwoord 1. zelfs als ♢ al praat je nog zo zachtjes, ik hoor je toch wel! 2. eerder dan je gedacht had ♢ is het al zeven uur? Algemene uitdrukkingen: 1. A...

Lees verder
2017
2023-02-07
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Al

1. Vermoedelijk een familienaam die als patroniem op een voornaam teruggaat. De voornaam Al is een korte vorm van namen als Aldert (Allert, Allard), Albert of Alewijn, welke namen van oorsprong als eerste lid het woord 'adel' bevatten. 2. Al is ook een Turkse familienaam. Vergelijk -al als tweede lid in diverse familienamen, zoals Ünal, Topal, Kart...

Lees verder
2013
2023-02-07
Reiswoordenboek

Reisbegrippen omschreven

Al

AL staat voor All Inclusive. Dit betekent dat alles is inbegrepen zoals het ontbijt, lunch, diner en hapjes en drankjes tussendoor. Dit geldt echter alleen in het hotel of ressort waar je verblijft. All inclusive ook als AI afgekort, wil zeggen dat tijdens je vakantie alles inclusief is. Alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner) en alle (lokale) dr...

Lees verder
2004
2023-02-07
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

al

- hoop en al, ten hoogste, op zijn hoogst, niet meer dan.

1997
2023-02-07
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

al

In de Middelnederlandse periode werden als eedformules gebruikt bi al dat God leven liet ‘bij alles wat God liet leven’, bi al dat levet ‘bij alles wat leeft’ en bi al dat God hevet weert ‘bij alles wat God waardevol vindt’. Deze eden konden ijdel gebruikt worden en in uitroepen veranderen. ...

Lees verder
1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Al

|Arab.| de, het (vgl. algebra, alchemie).

1993
2023-02-07
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

AL

Zie: arctische lucht

1981
2023-02-07
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

al

Vrij algemeen gebruikelijk in tijdsbep. die uitdrukken dat een handeling zich steeds herhaalt na het verstrijken van de genoemde periode: alle drie maand(en), alle drie jaar enz., om de drie maanden, om de drie jaar. (Gall., naar fr. tous les 3 mois enz.). Voor ons was en bleef zij: „Ons tante Nonneke”, het enige da...

Lees verder
1964
2023-02-07
voornamen

Voornamenboek

Al

m Verkorte vorm van een vorm van Adelhard of van Aldert of Alan. Het is een oude naam, vgl. de pin. Allaardsoog (oog betekent 'eiland').

Lees verder
1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Al

scheikundig symbool voor aluminium.

1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Al

is het scheik. symbool voor aluminium.

1954
2023-02-07
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Al

afk. voor aluminium.

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Al

1. adv. & num., al; in -Ie opzichten, yn allen; met dat, mei ’t al; — naar gelang, al nei; — pratende, lopende, enz., pratende wei, rinnende wei, ensfh. 2. conj., al.

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Al

I. onbep. hoofdtelw. en vnw., bijvoegl. en zelfst.; 1.geheel, gans : al de vloot, al de stad ; — nog in : al zijn leven, zijn ganse leven; — op al de wereld, op de gehele wereld ; — al de dag, de ganse dag; — hij doet al zijn best, zijn uiterste best; — met al zijn macht; &mdas...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Al

Gr. : pan, alles wat kenbaar is en gekend wordt.

1948
2023-02-07
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

Al

samentrekking van het voorzetsel a en het lidwoord el.