Wat is de betekenis van Akte van cessie?

2024-04-18
Redactie Ensie

Letselschade begrippen omschreven

Akte van cessie

Bij een akte van cessie wordt een vordering voor een schuld afgedragen aan een derde partij, zoals een bank of incassobureau. De cessie verwijst naar de levering van vorderingen op naam. De overdrager en de verkrijger van de cessie worden respectievelijk de cedent en de cessionaris genoemd. Een akte van cessie is het overdragen van een vordering va...

2024-04-18
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

akte van cessie

Afzonderlijk door betrokken partijen opgesteld stuk waarbij een vordering op naam wordt overgedragen.