Wat is de betekenis van advocaat-fiscaal?

1994
2020-12-05
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Advocaat-fiscaal

Advocaat-fiscaal, in de Republiek der Verenigde Nederlanden sinds 1588 de openbare aanklager bij de gerechtshoven, de Raad van State, de krijgsraden en de → admiraliteitscolleges. De advocaat-fiscaal trad in de eerste plaats op als advocaat voor de staat in de belastingrechtspraak.

1981
2020-12-05
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Advocaat-fiscaal

in de Republiek der Verenigde Nederlanden sinds 1588 de openbare aanklager bij de gerechtshoven. de Raad van State, de krijgsraden en de admiraliteitscolleges: trad in de eerste plaats op als advocaat voor de staat in de belastingrechtspraak.

1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

advocaat-fiscaal

advocaat-fiscaal - advocaat'-fiscaal', m. (-caten-fiscaal), 1. oudtijds een ambtenaar, die moest waken over de rechten van de vorst en voor hem in rechte op moest treden; 2. advocaat-fiscaal van de generaliteit: sinds 1588 de openbare aanklager bij de Raad van State, de Hoge Krijgsraad en bij de colleges die later de taak van hoogste rechter in mil...

Lees verder
1949
2020-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Advocaat-Fiscaal

(1), hoogste ambtenaar van het O.M. bij de militaire rechtspraak. Ten tijde van de Republiek bestond de A. der Generaliteit. Volgens de Provisionele Instructie voor het H.M.G. wordt het O.M. bij het H.M.G. waargenomen door de A. voor de Zee- en Landmacht. Als zodanig treedt op de P.-G. bij het Haagse Hof;(2) plaatsvervanger van de Procureur-Fiscaal...

Lees verder
1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Advocaat-Fiscaal

Advocaat-Fiscaal - Titel van den Rijksambtenaar, verbonden aan het Hoog Militair Gerechtshof en die daarbij voor den Staat tegenover den beschuldigde optreedt. Deze titel wordt reeds gevonden en de instructie voor den Advocaat-Fiscaal van de Generaliteit van 15 November 1602 door de Heeren Staten-Generaal vastgesteld, opgenomen in het Recueil van V...

Lees verder