Wat is de betekenis van Advocaat?

2020
2020-10-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

advocaat

Het begrip advocaat heeft 2 verschillende betekenissen: 1) verdedigend jurist; raadsman. jurist die voor zijn beroep in rechtszaken een partij bijstaat of deze als strafpleiter voor de rechter verdedigt; raadsman. 2) Nederlandse eierlikeur. alcoholische drank die meestal dik van structuur is en een ondoorzichtig gele kleur heeft en d...

Lees verder
2020
2020-10-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

advocaat

advocaat - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (beroep) pleiter, verdediger in rechtzaken 2. (drinken) alcoholische dikvloeibaar|dikvloeibare drank van eieren, eierlikeur Woordherkomst Van Latijn ad (naar) + vocare (roepen), dus iemand die erbij geroepen wordt. Synoniemen raadsman Verwante begrippe...

Lees verder
2018
2020-10-30
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Advocaat

Een advocaat is de raadsman van een verdachte. Behartigt zijn juridische belangen. Houdt namens de verdachte een pleidooi in de rechtszaal.

2016
2020-10-30
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Advocaat

Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat is lid van de

2014
2020-10-30
Senna Leentjens

Nederlands Recht en Bedrijfskunde student aan Radboud Universiteit Nijmegen

Advocaat

De rechtsgeleerde raadsman/-vrouw van partijen ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij verleent rechtsbijstand in algemene zin in en buiten rechte, stelt de processtukken op, treedt op bij mondelinge behandelingen, getuigenverhoren en pleidooien. De advocaat vertegenwoordigt een partij in het proces, verricht voor die...

Lees verder
2014
2020-10-30
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

advocaat

Juridisch gekwalificeerd persoon die in die hoedanigheid staat ingeschreven in een bepaald arrondissement.

2012
2020-10-30
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Advocaat

Een advocaat, ook wel raadsman genoemd, is een jurist die zich bezighoudt met het verlenen van rechtshulp. Indien een jurist zich als advocaat wil laten inschrijven, dient men in Nederland en België na voltooiing van een rechtenstudie nog drie jaar stage gelopen hebben op een advocatenkantoor om officieel zelfstandig het beroep uit te oefenen. Daa...

Lees verder
2009
2020-10-30
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Advocaat

raadsman of raadsvrouw.

2000
2020-10-30
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Advocaat

Raadsman in juridische geschillen.

1994
2020-10-30
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

advocaat

advocaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: ad-vo-caat 1. iemand die je bij de rechtbank verdedigt ♢ de advocaat zei dat hij niet schuldig was 1. gek en zot vullen de advocaat z'n pot (TB) [advocat...

Lees verder
1980
2020-10-30
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Advocaat

‘Een advocaat in de dop’, schreef een scholier in zijn proefwerk, ‘is iemand die later een goede advocaat zal worden, want goede advocaat maakt men van eieren’. Tegen deze verklaring is natuurlijk wel iets in te brengen, maar in één opzicht heeft onze scholier gelijk: hij legt verband tussen de rechtsgeleerde e...

Lees verder
1958
2020-10-30
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ADVOCAAT

(Latijn: advocatus) was tot ca. 1200 de Latijnse naam van de foged. Sedert ca. 1300 was de A. een universitair gevormd rechtsgeleerd raadsman, vaak tevens procureur (procesvertegenwoordiger). Van ca. 1500-1795 werden alleen bij het Hof A.en ingeschreven; bij de nedergerechten werd de advocatuur waargenomen door procureurs postulant, meestal niet un...

Lees verder
1949
2020-10-30
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Advocaat

Rechtsgeleerd raadsman. Beroep in Ned. geregeld door Regl. van Orde (K.B. van 17 Aug. 1929, S. 422). Ieder, die aan Ned. universiteit graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of hoedanigheid van meester in de rechten heeft verworven, kan zich bij rechterlijk college als A. laten inschrijven en is dan in het hele Rijk bevoegd. Op bepaalde gronden ka...

Lees verder
1939
2020-10-30
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Advocaat

Als drank: niet onschuldig, met witte baret. — Als mens: voor niet onschuldigen, met zwarte baret.

Lees verder
1938
2020-10-30
Voedings en Genotsmiddelen

Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen door dr. M. Wagenaar. 1e druk 1938.

Advocaat

Advocaat - Een likeur, waarin als bindmiddel en emulgens eisubstantie gebruikt wordt. Deze drank moet hier ten lande aan bepaalde eischen voldoen. Door de verschillende Keuringsdiensten werd indertijd in overleg met de grootfabrikanten normen opgesteld, waaraan een deugdelijk product zou hebben te voldoen. Advocaat moet bestaan uit een mengsel van...

Lees verder
1916
2020-10-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Advocaat

Advocaat - Rechtsgeleerde raadsman, verdediger, zoowel in civiele als in strafprocedures. Zijn taak in een civiele procedure is de leiding van het geding in tegenstelling met den procureur, die de meer formeele zijde van het geding heeft te behartigen. Naar buiten treedt de a. in een geding voornamelijk op den voorgrond bij het pleidooi, dat in den...

Lees verder
1914
2020-10-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

advocaat

advocaat - m., pleitbezorger; verdediger voor ’t gerecht; „advocaat-generaal”: ambtenaar van het openbaar ministerie bij een gerechtshof.

1910
2020-10-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Advocaat

Advocaat - rechtsgeleerde; Meester in de rechten.

1898
2020-10-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Advocaat

ADVOCAAT m. (...caten), rechtsgeleerde die de bevoegdheid heeft en het beroep uitoefent van zijne medeburgers in rechtszaken als raadsman bij te staan en gedingvoerende partijen of beklaagden voor den rechter te verdedigen; — (scherts.) iem. die een persoon of eene zaak bij anderen voorspreekt of verdedigt: een mensch is de grootste advocaat...

Lees verder
1870
2020-10-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Advocaat

Men geeft in ons Vaderland dezen naam aan een doctor in de regten — den titel voerende van meester (Mr.), — die op de rol der advocaten is ingeschreven en hieraan de bevoegdheid ontleent, om voor eene regtbank de regten zijner cliënten te bepleiten. Als een burger in een proces wordt gewikkeld, kan hij zijne zaak in handen stellen van een advocaat....

Lees verder