Wat is de betekenis van Advocaat-generaal?

2020
2020-12-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

advocaat-generaal

Het begrip advocaat-generaal heeft 4 verschillende betekenissen: 1) openbare aanklager bij een hof. iemand die voor zijn beroep de functie van openbare aanklager vervult bij een gerechtshof, zoals het Europese hof of een buitenlands hof. 2) assisterende aanklager in België. iemand die voor zijn beroep als openbare aanklager bij...

Lees verder
2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

advocaat-generaal

advocaat-generaal - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (beroep) iemand die de functie van aanklager bij een ressortsparket bij een Nederlands gerechtshof bekleedt 2. (juridisch) (beroep) iemand die een hoofdzakelijk adviserende functie bekleedt bij het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden bekleedt Woordherkomst samenstell...

Lees verder
2013
2020-12-05
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Advocaat-generaal

In het Nederlandse recht heeft de advocaat-generaal twee verschillende betekenissen; er is een advocaat-generaal die advies uitbrengt bij de Hoge Raad en er is een advocaat-generaal die werkzaam is bij het ressortsparket van het gerechtshof. Wanneer een verdachte een bepaald strafbaar feit pleegt, is het mogelijk dat de officier van justitie van he...

Lees verder
2009
2020-12-05
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Advocaat-generaal

1. vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof; 2. adviseur van de Hoge Raad.

1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

advocaat-generaal

advocaat-generaal - advocaat'-generaal', m. (-caten-generaal), een ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad en de gerechtshoven in Nederland, die optreedt als plaatsvervanger van de procureur-generaal. In België medewerker van de procureur-generaal, in wiens naam hij het woord voert op de terechtzittingen van het Hof van Beroep of van...

Lees verder
1949
2020-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Advocaat-Generaal

in Ned. de plaatsvervanger van de Procureur-Generaal bij de H.R. of bij een Hof. In België hebben de P.-Gs bij het Verbrekingshof en die bij de Beroepshoven onder zich A. en Substituten, die namens hen op de zittingen het woord voeren. Substituten met 8 j. diensttijd kunnen de titel van A. krijgen.

Lees verder
1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Advocaat-Generaal

Advocaat-Generaal - Plaatsvervanger van den PROCUREUR-GENERAAL.

1910
2020-12-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Advocaat-generaal

Advocaat-generaal - tweede ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij den Hoogen Raad of een Gerechtshof; de substituut van den Procureur-Generaal.

1898
2020-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Advocaat-generaal

ADVOCAAT-GENERAAL m. (advocaten-generaal), de tweede ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof of bij den Hoogen Raad, de substituut van den procureur-generaal.