Wat is de betekenis van Act of God?

2017
2022-07-05
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Act of God

Act of God - term die men in cognossementen gebruikt voor overmacht (de natuurkrachten).

2004
2022-07-05
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

act of God

Overmacht; ramp, maar niet noodzakelijk één die buiten ons vermogen ligt, die we niet tijdig kunnen afwenden. Niemand geeft graag toe dat hij fouten maakt. Daarom kan het geen kwaad een catastrofe of fout (te wijten aan menselijk falen) toe te schrijven aan het Opperwezen. De term roept het beeld op van een ontzag inboezemende Schepper uit het Oude...

Lees verder
1916
2022-07-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Act of god

Act of god - (Eng.), rechtsterm ter aanduiding van ongevallen, zonder toedoen van iemand overkomen (natuurverschijnselen). De uitdrukking wordt voornamelijk gebruikt in cognossementen om de aansprakelijkheid van den schipper (reeder) te beperken.

1910
2022-07-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Act of god

Act of god - Eng. clausule op cognossementen, waarmede bedoeld wordt de gevaren der zee, die door de menschelijke macht niet bestreden kunnen worden: force majeure.