Wat is de betekenis van of?

2019
2021-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

of

of - Voegwoord 1. Nevenschikkend: gebruikt om keuze aan te geven Hij loopt (of) over straat, of hij zit in de kroeg. 2. Onderschikkend: inleiding van een bijzin om onzekerheid aan te geven Ik weet niet of Jan wel komt''. 3. oftewe...

Lees verder
2018
2021-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

of

of - voegwoord 1. verbinding tussen twee mogelijkheden ♢ je gaat naar school of je gaat werken 2. geeft aan dat het onzeker is ♢ ik weet nog niet of ze komt 1. hij deed of hij mi...

Lees verder
1992
2021-12-04
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Of

Zie conjunctie en disjunctie.

1973
2021-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

of

voegw., 1. ter verbinding van twee zinsdelen die verschillende mogelijkheden uitdrukken (in sommige contexten elkaar uitsluitend, in andere niet; in het laatste geval gebruikt men wel de constructie en/of): het is dag — het is nacht; deze — gene, iemand, wie ook; de een — ander, iemand; het een — ander, iets; een — and...

Lees verder
1952
2021-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Of

conj., of; (alsof), oft; ja — neen, ja ofte né; min — meer, min ofte mear.

1950
2021-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Of

vw., 1. ter verbinding van twee zinnen of zinsdelen die elkaar uitsluiten en waarvan er slechts een aan de werkelijkheid kan beantwoorden: het is dag of het is nacht; hij wil overwinnen of sterven; — deze of gene, enig persoon, wie ook ; — de een of ander, enig mens, iemand; — het een of ander, enig din...

Lees verder
1937
2021-12-04
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

of

I. (nevenschikkend voegw.: 1 tegenetellend; 2 schijnbaar gelijkstellend): 1. ja of neen; 2 een adverbium of bijwoord, anders gezegd; II. (onderschikkend voegw.: 1 voorwaardelijk; 2 grammatisch verbindend): 1. ik neem het aan, of gij het goedvindt of niet; (meer toegevend: ofschoon): of hij al boos is, het kan mij niets schelen; (meer vergelijkend...

Lees verder
1869
2021-12-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Of

Zie OPH