Wat is de betekenis van Aartsdiakenen en aartsdiakonaten in Utrecht?

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aartsdiakenen en aartsdiakonaten in Utrecht

A. was oorspronkelijk de voornaamste diaken van het domkapittel, belast met beheer van vermogen en armenzorg en deelend in de jurisdictie van den bisschop. Sinds 900 werden vele diocesen in aartsdiakonaten verdeeld (in Utrecht sinds 1135). De a. moesten dit district visiteeren; zij oefenden er de geestelijke rechtspraak uit en stelden pastoors aan....

Lees verder