Wat is de betekenis van Aanraken—aanroeren—aanstippen?

2024-06-24
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanraken—aanroeren—aanstippen

Figuurlijk opgevat druk¬ken zij uit dat iets terloops vermeld wordt. Aanroeren is meer opzettelijk iets in ’t voorbijgaan vermelden, even gewag van iets maken. Aanraken wordt gebruikt, wanneer men met of zonder opzet iets terloops vermeldt, dat licht onaangenaamheid zou kunnen geven door het te bespreken. Het veronderstelt korter vermeldi...