Wat is de betekenis van Aanraken?

2023-12-10
Seks & Drugs woordenboek

BNNVARA (2022)

Aanraken

De een mag het wel, de ander mag het niet: jou aanraken. Belangrijk is daarom dat je voordat je iemand aanraakt, vraagt of die ander het oké vindt. Dit heet met een sjiek woord consent en dat doe je zo: ‘Hee, zou je het oké vinden als ik aan je billen/buik/borsten/lul/kut/navel/whatever zit?’. En voor de duidelijkheid, je...

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanraken

aanraken - Werkwoord 1. (ov) fysiek contact maken met iets Ik heb dat niet aangeraakt. In een museum mag je alles bekijken maar je mag niets aanraken. Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en raken(werkwoord) Verwante beg...


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanraken

aanraken - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-ra-ken 1. even vastpakken, tegen iets of iemand aankomen ♢ ik kan het niet hebben dat hij me aanraakt Regelmatig werkwoord: aan-ra-ken ik raak aan (... ik aanraak)...

2023-12-10
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

aanraken

(ov ww; raakte aan; h. aangeraakt) SP - lichtjes, even raken, bv. van het toestel of de grond tijdens een turnoefening of van een horde tijdens het hordelopen. • Het toestel of de grond onbedoeld aantikken tijdens een wedstrijdoefening is een fout, dus volgt puntenaftrek. Ook als de trainer of een andere deelnemer de gymnast aanraakt om te helpen...

2023-12-10
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Aanraken

Nederlanders zijn in het algemeen niet aanrakerig. Vaak schrikken ze van iemand die aanraakt. Als een vrouw in een gesprek een man aanraakt dan denkt de man al snel dat ze wat wil. Als een man een man aanraakt kan gedacht worden dat hij homo is. Vrouwen kunnen elkaar wel aanraken zonder dat het seksuele bijgedachten oproept. Hoe zuidelijker de bevo...

2023-12-10
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

aanraken

Soms eufemistisch in de zin van ‘pijn doen’: Raak dat kind niet aan! Dezelfde vaagheid vinden we terug in de uitdrukking ‘iemand iets aandoen*’. Vgl. Engels ‘to raise (to lift) one’s hand to someone’. ‘Waag het niet haar aan te raken,’ zeide hij op een gramstorigen toon, ‘zoo gij niet begeert dat wij terstond den eersten last des Graven ten uitvoer...

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanraken

v., (oan)roere; vluchtig —, tippe; raak mij niet aan!, kom my net binei!

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanraken

(raakte aan, heeft aangeraakt), 1. aanroeren; nog juist raken; — (eufem.) gevoelig aanraken, bezeren ; — raak mij niet aan, kom niet aan mijn lichaam ; 2. (fig.) in het voorbijgaan behandelen, er van reppen, aanstippen; 3. aan het branden raken.

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanraken

raakte—, h. -geraakt (aanroeren; fig. aanstippen): raak mij niet aan. Opm. fig. wordt meestal aanroeren gebruikt.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanraken

('a:n) (raakte aan, heeft aangeraakt) 1. raken aan : raak deze bloemen niet aan, Syn. zie: aankomen (3). 2. zeer doen : men zal je niet -. 3. eventjes behandelen: hij heeft dat punt terloops aangeraakt. Syn. aanroeren, aanstippen.

2023-12-10
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Aanraken

I. In eigenlijken zin beteekent het: de hand ergens naar uitstrekken en het voorwerp, dat men op het oog heeft, aanroeren. Jezus raakte de kranken aan (Marc. 1 : 41) en de kranken raakten Hem aan (Marc. 3 :10; 5 : 27; 5 : 28; 5 : 30; 6 : 56; 7 : 33; Luc. 6: 17; 7: 14). II. In figuurlijken zin beteekent het: ergens zich aan gelegen laten liggen. De...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanraken

aan'raken (raakte aan, heeft aangeraakt), 1. aanroeren; nog juist raken; raak mij niet aan, kom niet aan mijn lichaam; m.n. in de christelijke liturgie een rite om personen of zaken te heiligen . 2. (fig.) in het voorbijgaan behandelen, ervan reppen, aanstippen. Vormen zijn b.v. de handoplegging, het kussen van heilige voorwerpen, het aanraken van...

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aanraken

Aanraken - (raakte aan, heeft aangeraakt), aanroeren; (euphem.) gevoelig aanraken, bezeeren: raak mij niet aan; (fig.) in het voorbijgaan behandelen, er van reppen, aanstippen,; (fig.) in aanraking met iem. komen, iem. toevallig ontmoeten, met iem. betrekkingen aanknoopen; - in aanraking brengen met, tot elkander brenge...