Wat is de betekenis van aanstippen?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanstippen

aanstippen - Werkwoord 1. aanmerken 2. terloops vermelden 3. (een wonde) vluchtig met penseel of watje bewerken Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en stippen(werkwoord)

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanstippen

aanstippen - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-stip-pen 1. even aanraken ♢ ze heeft de wrat aangestipt met tinctuur 2. er kort en terloops over praten ♢ hij stipte nog aan dat jij ooit tegen h...

2024-05-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aanstippen

(Iets) opmerken, vermelden. Er valt aan te stippen dat een nieuw K.B. met betrekking tot de noodzakelijke veiligheidswaarborgen van machine-onderdelen en materiaal werd goedgekeurd begin dit jaar, Volksmacht 27/8/1976. Opm.: In de standaardt.: terloops met een enkel woord vermelden, even aanroeren.

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanstippen

(stipte aan, heeft aangestipt), 1. met een stip aantekenen, aanwijzen; licht aanstrepen; 2. even (met de vinger) aanroeren; (geneesk.) een penseel, stift, cauteriseerijzer even (bij herhaling) tegen een zieke plaats aanbrengen ; 3. (fig.) terloops met een enkel woord vermelden, eventjes aanroeren.

2024-05-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanstippen

stipte -, h. -gestipt (met een stip aantekenen, aanstrepen; f ig. terloops vermelden, aanduiden): iets -; uit het vele slechts dit -stipping, v. -en.

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanstippen

('a:n) (stipte aan, heeft aangestipt) 1. terloops kort vermelden: een bijzonderheid -. Syn. zie: aanraken (3). 2. er een stip bij zetten : stip op de lijst die namen aan.

2024-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanstippen

aan'stippen (stipte aan, heeft aangestipt), 1. met een stip aantekenen, aanwijzen; licht aanstrepen; 2. even (met de vinger) aanroeren; (geneeskunde) een penseel, stift, cauteriseerijzer even (bij herhaling) tegen een zieke plaats aanbrengen; 3. (fig.) terloops met een enkel woord vermelden, even aanroeren.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aanstippen

Aanstippen - (stipte aan, heeft aangestipt), met eene stip aanteekenen, aanwijzen; aanstrepen; iets even met den vinger aanroeren; (fig.) terloops met een enkel woord vermelden, eventjes aanroeren. AANSTIPPING, v. (-en).