Wat is de betekenis van aanroeren?

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanroeren

aanroeren - Werkwoord 1. (ov) aanraken, kort bespreken Hij zal de kwestie aanroeren bij zijn ontmoeting volgende week. Ik weet dat ik een heikel punt aanroer, maar ik zeg het toch. Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en roe...

2024-06-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanroeren

aanroeren - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-roe-ren 1. even vastpakken, tegen iets of iemand aankomen ♢ ze heeft haar ontbijt niet aangeroerd 2. erover beginnen te praten ♢ het onderwerp wer...

2024-06-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanroeren

v., oanroere, oanreitsje; (ter sprake brengen), neame, bommelje fan; (aanmengen), oanriere, biriere.

2024-06-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanroeren

(roerde aan, heeft aangeroerd), 1. opzettelijk aanraken : roer mij niet aan, kom niet aan mij; de spijzen waren niet aangeroerd, er was niet van gegeten; — (oneig.) een tere snaar aanroeren, over een teder onderwerp spreken; 2. (fig.) raken, treffen; terloops vermelden, oppervlakkig behandelen: ik kan die kwestie hie...

2024-06-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanroeren

roerde h. -geroerd (1 opzettelijk aanraken; 2 over iets terloops spreken); 1 roer mij niet.-; 2 ik zal dat onderwerp niet of slechts even -; zegsw. een tere snaar -, v. e. - tere zaak spreken.

2024-06-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanroeren

('a:n) (roerde aan, heeft aangeroerd) 1. meestal opzettelijk aanraken : iets met de top van de vinger -. zie: snaar. Syn. zie: aanraken (3). 2. roeren, doch iets zwakker. 3. ter sprake brengen : roer dat puntje maar niet aan. 4. roerend er mee vermengen : de pap met een paar eieren -.

2024-06-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanroeren

aan'roeren (roerde aan, heeft aangeroerd), 1. opzettelijk aanraken; roer mij niet aan, kom niet aan mij; de spijzen waren niet aangeroerd, er was niet van gegeten; (oneig.) een tere snaar —, over een gevoelig, pijnlijk onderwerp spreken; 2. (fig.) raken, treffen; terloops vermelden, oppervlakkig behandelen: ik kan die kwestie hier slechts even —; 3...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-20
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aanroeren

Aanroeren - (roerde aan, heeft aangeroerd), opzettelijk aanraken; - roer mij niet aan, sla mij niet; (fig.) raken, treffen, roeren; terloops vermelden, oppervlakkig behandelen: gij hadt dat teere punt niet moeten aanroeren, gij hadt hiervan moeten zwijgen; - eene teedere snaar aanroeren, over een teeder onderwerp spreken; weeke...