Gepubliceerd op 30-04-2019

Aanraken—aanroeren—aanstippen

betekenis & definitie

Figuurlijk opgevat druk¬ken zij uit dat iets terloops vermeld wordt. Aanroeren is meer opzettelijk iets in ’t voorbijgaan vermelden, even gewag van iets maken.

Aanraken wordt gebruikt, wanneer men met of zonder opzet iets terloops vermeldt, dat licht onaangenaamheid zou kunnen geven door het te bespreken. Het veronderstelt korter vermelding dan aanroeren, terwijl aanstippen nog korter is en hierbij elke mogelijke uitweiding vermeden wordt. Bekende feiten behoeft men slechts even aan te stippen. Netelige kwesties raakt niemand gaarne aan. De twistpunten werden niet verder aangeroerd.

< >