Wat is de betekenis van Aanlangen—aangeven—aanreiken?

1898
2021-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanlangen—aangeven—aanreiken

Iemand iets in handen geven. Aangeven is de algemeene uitdrukking. Aanlangen en aanreiken geven te kennen, dat de persoon aan wien men een voorwerp geeft, er zelf niet bij reiken kan. Aanlangen is minder in gebruik dan aanreiken en meer alleen in gemeenzamen stijl. Geef mij de krant eens aan, ik wil de advertentie met eigen oogen zien. Reik mij mij...

Lees verder