Wat is de betekenis van Aanbrengen—aangeven—overbrengen—overbrieven—verklikken?

1898
2021-03-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanbrengen—aangeven—overbrengen—overbrieven—verklikken

Eigenlijk gebruikt, beteekenen aanbrengen en overbrengen iets ergens heen voeren, brengen aan een persoon of naar eene plaats. Aanbrengen kan van iedere wijze van vervoer gezegd worden; overbrengen geeft tevens te kennen, dat het op de eene plaats opgenomen en op eene andere, min of meer verwijderde wordt neergelegd, en in figuurlijken zin, dat men...

Lees verder