Wat is de betekenis van aangeven?

2019
2021-03-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aangeven

aangeven - Werkwoord 1. (ditr) aanreiken, in handen geven Kun je me de afstandsbediening aangeven? 2. aanduiden Hij gaf de zaken die hij besprak aan op het beeldscherm met een laserstokje. 3. een (gezocht) persoon bij de autoriteiten mel...

Lees verder
2018
2021-03-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aangeven

aangeven - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-ge-ven 1. iets laten weten ♢ hij gaf aan dat hij weg wilde 2. iemand of iets officieel ergens melden ♢ de dief gaf zich aan bij de politie...

Lees verder
2017
2021-03-01
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Aangeven

Sinds ongeveer 15 jaar gebruiken Nederlanders steeds vaker het woord ‘aangeven’ als ze zeggen bedoelen. Dat is een opvallende taalverandering die begonnen is in de sociale beroepen. Nederlanders vermijden het werkwoord ‘zeggen’, waarschijnlijk omdat het te autoritair klinkt. ‘Ik heb je dat toch gezegd’ klinkt te hard, alsof je een opdracht geeft. Z...

Lees verder
2017
2021-03-01
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Aangeven

Aangeven - een voorzet geven; de bal naar een medespeler toespelen. Een aangever is dus iemand die de aanval inzet, die een teamgenoot de kans geeft om te scoren door een pass te geven.

2002
2021-03-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

aangeven

Aangeven is een voorzet of impuls in een spel door woord of gebaar, zodat medespelers erop kunnen reageren.

2001
2021-03-01
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Aangeven

In spel een voorzet i.c. (→) impuls geven door een gebaar en/of gesproken woord/tekst, waarop medespeler(s) kan/kunnen (→) reageren. (→) accepteren. Dramadidactiek

Lees verder
1998
2021-03-01
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

aangeven

Door een bieding een bepaalde kracht, controle, lengte, verdeling of aantal azen, heren of controles tonen. Zie ook: azen vragen; cuebid

Lees verder
1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

aangeven

aan'geven (gaf aan, heeft aangegeven). 1. overgeven, aanreiken: een boek —; 2. iets ter nadere kennis van een ander brengen, hem er een voorstelling van geven, veelal met de bijbedoeling, dat de ander er zich naar richten zal: de hoofdtrekken van iets — ; de koers —, bepalen of zeggen welke koers men sturen moet; de toon —, de grondtoon van een muz...

Lees verder
1972
2021-03-01
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Aangeven

(gaf aan, heeft aangegeven), 4. door een vraag of opmerking een ander de gelegenheid geven een bepaald onderwerp aan de orde te stellen, resp. erover te schrijven.

1936
2021-03-01
Koenen woordenboek

Koenen woordenboek 1936

aangeven

gaf -, h. -gegeven (1 aanreiken; ter hand stellen; 2 iets ter kennis brengen van een ander; 3 inz. bekend maken aan de overheid): 1 een schotel -; 2 een nieuw gezichtspunt -; in hoofdtrekken iets -; 3 ik zal het -;een diefstal (bij het gerecht); een kind (doen inschrijven op de burgerlijke stand); een paard (bij de belastingambtenaren); te laag...

Lees verder
1910
2021-03-01
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Aangeven

Aangeven - bij invoer van goederen of bij geëntreposeerde goederen deze declareeren ten in- of doorvoer.

1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aangeven

Aangeven - (gaf aan, heeft aangegeven), overgeven, aanreiken; iets ter kennis van een ander brengen, waarvan men de hoedanigheid zelf bepaalt, veelal met het bijoogmerk, dat de ander er zich naar richten zal: de hoofdtrekken van iets aangeven, - den koers aangeven, bepalen en opgeven, welken koers men sturen moet; - den toon aangeven, den ee...

Lees verder
1898
2021-03-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aangeven

zie Aanlangen.