Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 26-05-2015

Wetten

betekenis & definitie

Wetten omvatten niet alleen geschreven regels, ook ongeschreven recht kan er deel van uitmaken.

Ongeschreven recht geldt met name voor rechtsstelsels met common law, zoals het Britse, waarin veel rechtsregels niet zijn vastgelegd in wetten maar bijv. uit jurisprudentie voortvloeien. Internationaal recht wordt in het Nederlands spraakgebruik niet als wetten beschouwd, maar vele bepalingen ervan zijn in nationale wetgeving opgenomen of hebben daar kracht van wet door rechtstreekse werking. Het vastleggen van regels en gebruiken in wetten heet codificatie.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.