Wat is de betekenis van Wetten?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wetten

wetten - Werkwoord 1. het aanscherpen van een mes op een wetsteen Mijn opa wette het keukenmes. wetten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord wet

Lees verder
2007
2023-02-07
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Wetten

Wetten omvatten niet alleen geschreven regels, ook ongeschreven recht kan er deel van uitmaken. Ongeschreven recht geldt met name voor rechtsstelsels met common law, zoals het Britse, waarin veel rechtsregels niet zijn vastgelegd in wetten maar bijv. uit jurisprudentie voortvloeien. Internationaal recht wordt in het Nederlands spraakgebruik niet al...

Lees verder
1992
2023-02-07
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Wetten

Het traditionele onderscheid tussen ‘prescriptieve’ wetten (legaal, moreel, goddelijk) en ‘descriptieve’ wetten (wetenschappelijk) is handzaam maar niet steeds nauwkeurig. ‘Prescriptieve’ wetten (zierechtsfiLosoFiE) zijn soms geen voorschriften, en ‘descriptieve’ wetten beschrijven de wereld soms niet. De wetten van de logica en de wiskunde zijn ni...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wetten

van het hoogste gezag uitgaande bindende regels, waarnaar men zich in de samenleving heeft te gedragen. Meestal komen zij voort uit het initiatief van de Kroon (koningin en ministers), en worden, na bij de Raad van State ingewonnen advies, ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, na aanneming door deze al dan niet gewijzigd aan de Eerste...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wetten

(wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp maken: een zeis wetten; (fig.) het verstand wetten.

1958
2023-02-07
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WETTEN

De oude Fr. W., ontstaan sedert de iode eeuw, behoren tot de rijkste van de Germaanse volken. Sommige waren voor een groot, andere voor een beperkt gebied bestemd; Germaanse en Romeins-canonieke elementen staan naast elkaar.K. von Richthof en gaf in zijn Fr. Rechtsquellen (Berlijn 1840) de meeste uit. Tevoren hadden P. Wierdsma en P. Brantsma veel...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wetten

v., hotsje, slypje, skerpje.

1951
2023-02-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

wetten

wedden; wir wetten eins zu hundert, we wedden één tegen honderd.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wetten

(wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp maken : een mes, een zeis wetten; — (spr.) men moet lang wetten eer men een houten hamer scherp maakt, het aangeboren karakter is moeilijk te veranderen; — fig.: het verstand wetten; — (dicht.) wetten op, als wapen richten tegen : zij, op wie een laste...

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wetten

wette, h. gewet (scherp maken, aanzetten, slijpen): de zeis wetten; fig. het vernuft wetten, oefenen; verg. w e t s t a a l, w e t s t e e n.

1934
2023-02-07
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Wetten

Is nu de Regeering, behoudens dan haar verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal, volkomen vrij te doen en te laten, wat zij wil? Neen, zij is daarbij gebonden aan Grondwettelijke en wettelijke voorschriften. Zij heeft dus te regeeren in overeenstemming met Grondwet en wetten. En nu is een van de belangrijkste Grondwettelijke voorschriften, dat d...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wetten

→ Wet.

1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

wetten

('wettən) (wette, heeft gewet) 1. scherp maken, slijpen : een mes, zeis -. → steen. Syn. → aanzetten. 2. scherp oefenen : het verstand -.

Lees verder
1900
2023-02-07
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

wetten

Regels uit de wetgeving (of uit het gewoonterecht in het Verenigd Koninkrijk), waarvan een Staat of een gemeenschap erkent dat ze de handelingen van haar subjecten of leden regelt en die ze kan doen toepassen door sancties op te leggen.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WETTEN

WETTEN, (wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp, snijdend maken: een mes wetten. WETTING, v. het wetten.

1869
2023-02-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Wetten

n.-brab. dorp. Zie NEDEBWETTEN.

1864
2023-02-07
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Wetten

Wetten, bw. gel. (ik wette, heb gewet), slijpen, aanzetten, scherp -, snijdend maken. *...TING, v. het wetten.

Lees verder
1844
2023-02-07
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Wetten

WETTEN. KONSTITUTIëN, STATUTEN, PLIGTEN, VERORDENINGEN, REGELEN of VOORSCHRIFTEN der VV MM Vastgestelde regelen, waarnaar gehandeld moet worden. Dus zijn Maçonnieke wetten, wetten of grondregels voor Vrijmetselaren. De V. M. bezit niet slechts van oudsher overgeleverde grondwetten (Old Charges, Obligations Generales), maar bovendien vor...

Lees verder
1573
2023-02-07
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

wetten

vetus. sax. sicamb. Multare, multam dicere vel irrogare: & Multam praestare siue dare.

Lees verder