Wat is de betekenis van Wetten?

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wetten

wetten - Werkwoord 1. het aanscherpen van een mes op een wetsteen Mijn opa wette het keukenmes. wetten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord wet

2024-04-24
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

wetten

Regels uit de wetgeving (of uit het gewoonterecht in het Verenigd Koninkrijk), waarvan een Staat of een gemeenschap erkent dat ze de handelingen van haar subjecten of leden regelt en die ze kan doen toepassen door sancties op te leggen.

2024-04-24
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Wetten

Wetten omvatten niet alleen geschreven regels, ook ongeschreven recht kan er deel van uitmaken. Ongeschreven recht geldt met name voor rechtsstelsels met common law, zoals het Britse, waarin veel rechtsregels niet zijn vastgelegd in wetten maar bijv. uit jurisprudentie voortvloeien. Internationaal recht wordt in het Nederlands spraakgebruik niet al...

2024-04-24
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Wetten

Het traditionele onderscheid tussen ‘prescriptieve’ wetten (legaal, moreel, goddelijk) en ‘descriptieve’ wetten (wetenschappelijk) is handzaam maar niet steeds nauwkeurig. ‘Prescriptieve’ wetten (zierechtsfiLosoFiE) zijn soms geen voorschriften, en ‘descriptieve’ wetten beschrijven de wereld soms niet. De wetten van de logica en de wiskunde zijn ni...

2024-04-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

wetten

van het hoogste gezag uitgaande bindende regels, waarnaar men zich in de samenleving heeft te gedragen. Meestal komen zij voort uit het initiatief van de Kroon (koningin en ministers), en worden, na bij de Raad van State ingewonnen advies, ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, na aanneming door deze al dan niet gewijzigd aan de Eerste...

2024-04-24
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

WETTEN

De oude Fr. W., ontstaan sedert de iode eeuw, behoren tot de rijkste van de Germaanse volken. Sommige waren voor een groot, andere voor een beperkt gebied bestemd; Germaanse en Romeins-canonieke elementen staan naast elkaar.K. von Richthof en gaf in zijn Fr. Rechtsquellen (Berlijn 1840) de meeste uit. Tevoren hadden P. Wierdsma en P. Brantsma veel...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Wetten

v., hotsje, slypje, skerpje.

2024-04-24
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

wetten

wedden; wir wetten eins zu hundert, we wedden één tegen honderd.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wetten

(wette, heeft gewet), slijpen, aanzetten, scherp maken : een mes, een zeis wetten; — (spr.) men moet lang wetten eer men een houten hamer scherp maakt, het aangeboren karakter is moeilijk te veranderen; — fig.: het verstand wetten; — (dicht.) wetten op, als wapen richten tegen : zij, op wie een laste...