Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Reproductieve rechten

betekenis & definitie

Reproductieve rechten zijn alle rechten die samenhangen met de voortplanting van de mens. De VN hebben nog geen overeenstemming bereikt over wat de reproductieve rechten precies inhouden, omdat sommige landen (vooral islamitische) zich daartegen verzetten.

De reproductieve rechten zijn het meest omstreden deel van de seksuele rechten. In het privé-leven (door de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen) en in het bevolkingsbeleid (dat bijvoorbeeld in China sterke druk uitoefent tot beperking van het kindertal) worden reproductieve rechten vaak geschonden.

Deskundigen menen dat de reproductieve rechten in elk geval het volgende inhouden: Het leven van geen enkele vrouw mag in gevaar gebracht worden omwille van een zwangerschap. Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar eigen seksuele en reproductieve leven te beleven en te controleren; Niemand mag onderworpen worden aan gedwongen zwangerschap, sterilisatie of abortus; Iedereen heeft het recht op autonome keuzes inzake voortplanting; Iedereen heeft het recht om te kiezen al dan niet te trouwen, een gezin te stichten en te plannen, en te beslissen of en wanneer men kinderen wil; Iedereen heeft recht op nieuwe reproductieve technologieën die veilig en aanvaardbaar zijn.

Wereldwijd hebben ongeveer 350 miljoen man-vrouw-stellen geen toegang tot de zorg rond geboorteplanning die ze nodig hebben. Van de 190 miljoen zwangerschappen per jaar eindigen er 51 miljoen in een abortus, waarvan 21 miljoen in landen waar abortus niet of niet zonder meer legaal is.