Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Richard Rorty

betekenis & definitie

Richard Rorty (1931 - 2007) was een Amerikaans filosoof, vertegenwoordiger van het 'pragmatisme' dat geen natuurrecht veronderstelt maar uitgaat van historisch gegroeide wetten en regels. In zijn sociale filosofie benadrukt hij objectiviteit en solidariteit als de grondslagen van de democratische samenleving.

Volgens Rorty kon de democratie zich niet beroepen op bijvoorbeeld een opvatting van mensenrechten als inherent goed of eigen aan de mens, maar slechts op de historische verworvenheden. Er bestaan geen middelen om aanhangers van geheel andere inzichten, zoals fundamentalisten of communisten, te overtuigen van het 'gelijk' van de democratie, anders dan door te laten zien dat democratie 'werkt' als tot dusver de meest rechtvaardige maatschappelijke ordening die door mensen is aangebracht.

Rorty onderscheidt zich van Jürgen Habermas doordat hij minder geloof heeft in de kracht van het rationele denken als grondslag van de goede samenleving. Rorty had belangrijke invloed op het politieke denken van de regering van de Amerikaanse president Clinton (1992-2000).