Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Seksuele rechten

betekenis & definitie

Seksuele rechten zijn alle rechten die een persoon beschermen tegen dwang, discriminatie en geweld in het seksuele verkeer.

De belangrijkste seksuele rechten zijn: de vrijheid om al dan niet seksueel actief te zijn; vrijheid in de keuze van partner; vrijwilligheid in seksuele relaties; huwelijk naar eigen keuze; vrijelijk kunnen besluiten of en wanneer je kinderen wilt krijgen; goede gezondheidszorg op het gebied van seksualiteit; goede voorlichting.

Of ook het recht op seksuele oriëntatie, zoals van homoseksuelen, tot de seksuele rechten behoort is internationaal erg omstreden, vooral door weerstand van islamitische en Afrikaanse landen. De seksuele rechten zijn in het algemeen minder omstreden dan de reproductieve rechten (waaronder het recht op abortus), maar vooral islamitische landen proberen internationale standaards voor seksuele rechten tegen te houden. Belangrijk theoretisch werk op het gebied van seksuele rechten deed de Amerikaanse juriste Catherine MacKinnon. De strijd voor seksuele rechten is vooral gevoerd door en voor vrouwen, omdat zij bij uitstek kwetsbaar zijn voor de schendingen van die rechten maar in beginsel kunnen bij beslissingen over bijvoorbeeld kindertal en abortus ook de seksuele rechten van mannen opgeld doen.