Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Kleine wapens

betekenis & definitie

Kleine wapens is de benaming voor (automatische) geweren, pistolen, landmijnen, kleine clusterbommen, antipersoonsmijnen en andere wapens die door een enkele persoon zonder specifieke kennis kunnen worden gebruikt.

Kleine wapens zijn wijdverspreid geraakt vooral na het einde van de Koude Oorlog, toen legers van grote landen ze gingen verkopen aan onder meer verzetsbewegingen. Volgens rapporten van Amnesty International wordt het overgrote deel van de buitengerechtelijke executies in de wereld heden ten dage gepleegd met kleine wapens.

Er worden elk jaar zo'n 500.000 mensen gedood door kleine wapens, vooral in burgeroorlogen en plaatselijke conflicten. De kalasjnikov, een semi-automatisch wapen dat in 1974 werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie, is nu het meest gebruikte wapen ter wereld. Verbreiding en overdrachten van kleine wapens moet vooral worden tegengegaan door internationale wetgeving (zoals het Wapenverdrag uit 1981 en het Verdrag van Ottawa uit 1997) en afspraken over overdrachten en productie. Amnesty International en andere organisaties pleiten voor een internationaal Wapenhandelsverdrag om de verbreiding van vooral kleine wapens aan banden te leggen.