Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

Klassieke mensenrechten

betekenis & definitie

Een benaming voor de burgerlijke en politieke rechten, ook wel gelijkgesteld aan fundamentele rechten.

Onder de klassieke mensenrechten vallen integriteitsrechten (zoals de vrijwaring van discriminatie en marteling), vrijheidsrechten (zoals het recht op vrije meningsuiting) en participatierechten voor het maatschappelijke en politieke leven (zoals kiesrecht). Deze rechten staan opgesomd en uitgebreid uitgelegd in het VN-verdrag (BuPo) van 1966. Klassieke mensenrechten worden onderscheiden van sociaal-economische en van collectieve mensenrechten.