Time-driven activity-based costing betekenis & definitie

Time-driven activity-based costing (kortweg TDABC) is een variant van activity-based costing en veronderstelt dat indirecte kosten toe te wijzen zijn aan kostendragers op basis van tijd als kostenveroorzaker.

Voor een kostenallocatie op basis van de TDABC-methode dienen twee parameters bekend te zijn: de tijd die nodig is om een activiteit uit te voeren (unit time) en de indirecte kosten per keer dat een activiteit wordt uitgevoerd (unit cost). De unit time kan worden berekend op basis van tijdsvergelijkingen. Met deze vergelijkingen kunnen doorlooptijden van meerdere activiteiten verenigd worden, waardoor er een overzichtelijk geheel van formules ontstaat. Bovendien kunnen verschillende variaties die mogelijk zijn binnen het uitvoeren van een activiteit, worden onderscheiden in de tijdsvergelijking.

De unit cost kan berekend worden door de indirecte kosten per tijdseenheid uit te rekenen en deze te vermenigvuldigen met de unit time. Als voorbeeld: indien de totale indirecte kosten in een kostenpool €200.000 bedragen, in totaal 50.000 uur wordt besteed aan een activiteit en de unit time 8 uur is, bedraagt de unit cost €32 (200.000/50.000*8).

Op het moment dat de unit cost bekend is, kunnen de indirecte kosten aan een kostendrager gealloceerd worden door de unit cost te vermenigvuldigen met het aantal keer dat een activiteit wordt uitgevoerd voor een bepaalde kostendrager.

Hoewel de TDABC-methode veel gelijkenissen vertoond met de conventionele ABC-methode, slaat de TDABC-methode de stap over waarbij indirecte kosten vanuit kostenpools eerst worden gealloceerd naar de activiteiten, alvorens ze worden toegewezen aan de kostendragers. Het overslaan van deze stap zorgt ervoor dat kosten die samenhangen met het definiëren een kostenveroorzaker per activiteit worden geëlimineerd. Bovendien geeft de TDABC-methode inzicht in doorlooptijden van bedrijfsprocessen, wat bijdraagt aan een betere interne beheersing.