Activity-based costing betekenis & definitie

Activity-based costing (kortweg ABC) is een kostenallocatiemethode die indirecte kosten toewijst aan kostendragers (zoals producten en diensten) op basis van activiteiten die nodig zijn voor de voortbrenging van deze kostendragers. Deze methode is gebaseerd op het idee dat niet de kostendragers zelf, maar onderliggende activiteiten kosten veroorzaken.

Waar traditionele kostenallocatiemethoden kosten alloceren op basis van volume, identificeert de ABC-methode voor elke kostendrager hoeveel van iedere activiteit nodig is voor de voortbrenging van de kostendrager. Kostenallocatie volgens de ABC-methode vindt volgens vijf vaste stappen plaats:

Eerst worden de activiteiten die plaatsvinden in de organisatie geïnventariseerd en ingedeeld in activiteitengroepen. Vervolgens dienen de kosten die veroorzaakt worden door een bepaalde activiteit geïnventariseerd te worden. Hierbij worden de totale indirecte kosten verdeeld over groepen van individuele kosten, zogenaamde kostenpools. Deze kostenpools komen overeen met de verschillende soorten activiteiten die in de organisatie worden uitgevoerd.

Op het moment dat de verschillende kostenpools zijn vastgesteld, worden factoren bepaald die de kosten van een bepaalde activiteit veroorzaken. Factoren die rechtstreeks de kosten van een activiteit veroorzaken, zijn aan te merken als kostenveroorzakers (Engels: cost drivers). Indien de kostenveroorzakers per activiteit zijn vastgesteld, wordt voor elke kostenveroorzaker bepaald in welke eenheid ze uitgedrukt kunnen worden, zodat ze meetbaar zijn en er een allocatie van de kostenpools kan plaatsvinden naar de kostendragers. Bijvoorbeeld: inkoopkosten (kostenpool) hangen samen met het aantal offertes en het aantal ingekochte producten (kostenveroorzakers).

De ABC-methode is voornamelijk geschikt indien er een grote variëteit bestaat tussen de vraag die verschillende kostendragers hebben naar gemeenschappelijke middelen. Echter is de mate van complexiteit groot en zal de toewijzing van kosten niet door alle medewerkers begrepen kunnen worden. Deze complexiteit zorgt tevens voor hoge beheersingskosten; de activiteiten en kostenveroorzakers zullen periodiek beoordeeld moeten worden of ze nog leiden tot een eerlijke en efficiënte kostenallocatie.