Alexander Janssen

MSc Accounting & Control

Gepubliceerd op 12-05-2017

Supply Chain Finance

betekenis & definitie

Supply Chain Finance (SCF) is een financieringsconstructie waarbij ondernemingen in een supply chain samenwerken om de kredietverstrekker meer zekerheid te geven in ruil voor gunstige financieringsvoorwaarden. Dit heeft als primair doel het verbeteren van de cashflow en het optimaliseren van het werkkapitaal voor partijen in een supply chain.

SCF kenmerkt zich door toepassing van trade finance in combinatie met een technologisch platform. Dit platform verenigt handelspartners en financiële instellingen. Trade finance betreft bancaire producten die specifiek gekoppeld zijn aan onderliggende (internationale) handelstransacties.

Het belangrijkste verschil tussen SCF en reeds bestaande financieringsconstructies heeft betrekking op het risicoaspect. In het geval van traditionele financieringsconstructies, zoals factoring, neemt een financiële instelling (een gedeelte) van de debiteurenportefeuille over van de leverancier. Het kredietrisico wordt hierbij bepaald op basis van de financiële gezondheid van de leverancier. Een leverancier met een weinig gespreide debiteurenportefeuille komt vaak niet in aanmerking voor factoring, of tegen minder gunstige voorwaarden. SCF wordt daarentegen geïnitieerd door de afnemer, over het algemeen een grote onderneming met een hoge kredietwaardigheid. Het kredietrisico wordt in dit geval louter gebaseerd op het kredietrisico van de afnemer.

Zowel afnemers als leveranciers kunnen veel profijt ondervinden van een SCF-constructie. Het geeft afnemers de gelegenheid betalingstermijnen te versoepelen en leveranciers ondervinden een verbetering van de cashflow.
Dikwijls bestaat er een misverstand als er gesproken wordt over een SCF-constructie. SCF is namelijk geen solide constructie; er is sprake van een variëteit aan financiële instrumenten die vallen onder de term SCF. De meest noemenswaardige zijn:

- Reverse factoring
- Dynamic discounting
- Pre-shipment finance
- Inventory finance