Agency kosten betekenis & definitie

Agency kosten zijn kosten die ontstaan als gevolg van verschillende belangen tussen een principaal (opdrachtgever) en een agent (opdrachtnemer), waardoor de agent niet alleen in het belang van de principaal zal handelen maar ook uit eigenbelang.

Allereerst bestaan agency kosten uit het controleren van een agent. Omdat de agent beschikt over meer informatie dan de principaal, kan de principaal niet direct beoordelen in wiens belang de agent handelt. De controles zijn dan ook bedoeld om zoveel mogelijk handelingen van de agent te beperken die niet in het belang zijn van de principaal. Hierbij kennen interne accounting systemen die voortdurend prestaties van de agent meten en terugkoppelen naar de principaal een waardevolle toepassing bij het beheersen van agency kosten. Indien echter sprake is van imperfecte controles, heeft de agent alsnog de mogelijkheid om uit eigenbelang te handelen. Ook deze kosten zijn te kenmerken als agency kosten. Ten slotte bestaan agency kosten uit de kosten van de agent om aan te tonen dat hij handelt in het belang van de principaal.

Een veelvoorkomende principaal-agentrelatie waarbij agency kosten optreden, bestaat tussen werkgever en werknemer. Een inkoopmedewerker heeft in het geval van imperfecte controles de mogelijkheid om uit eigenbelang te handelen door producten voor eigen gebruik in te kopen, wat niet in het belang is van zijn werkgever. De agency kosten bestaan in dit geval uit de inkoopkosten en de misgelopen opbrengsten als gevolg van het niet kunnen verkopen van deze producten.