2020-02-25

Agency kosten

Agency kosten zijn kosten die ontstaan als gevolg van verschillende belangen tussen een principaal (opdrachtgever) en een agent (opdrachtnemer), waardoor de agent niet alleen in het belang van de principaal zal handelen maar ook uit eigenbelang. Allereerst bestaan agency kosten uit het controleren van een agent. Omdat de agent beschikt over meer informatie dan de principaal, kan de principaal niet direct beoordelen in wiens belang de agent handelt. De controles zijn dan ook bedoeld om zoveel mog...