Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Soort

betekenis & definitie

of species (biol.) is het centrale begrip van de systematiek, de wetenschap om een overzicht te geven van en zo mogelijk inzicht in het verband tussen de talloze, in de natuur bestaande (en bestaan hebbende) vormen. Al zijn geen 2 individuen ooit volkomen aan elkaar gelijk, zo vindt men toch steeds groepen van planten of dieren, die onderling veel op elkaar gelijken en m.o.rn. opvallende verschillen vertonen met andere groepen, verschillen, die ook blijven bij volgende generaties.

Noch zulk een omschrijving noch een der vele definities die zijn opgesteld, geeft echter objectief vast te stellen grenzen aan; men kan nu eenmaal niet in cijfers aangeven, wanneer het verschil tussen enige planten of dieren nog valt binnen de variabiliteit van de soort, en wanneer het verschil zo groot is, dat het gaat om twee soorten.