Wat is de betekenis van soort?

2019
2021-10-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

soort

soort - Zelfstandignaamwoord 1. (n): een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen Heeft u nog meer van dit soort verloopstukken? 2. (f)/(m): (biologie) een groep levende wezens die...

Lees verder
2018
2021-10-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

soort

soort - zelfstandig naamwoord 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ leraren zijn een vervelend soort mensen 1. hij is enig in zijn soort [er bestaat geen tweede van] ...

Lees verder
2016
2021-10-26
Max Huitema

bioloog/ecoloog, student watermanagement

soort

Een soort is een groep organismen waarvan exemplaren van verschillende geslachten vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Hoewel veel soorten niet met elkaar kunnen kruisen, kunnen er bij kruisingen tussen nauwverwante soorten soms toch nakomelingen uit voort komen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk een kruising tussen een paard en een e...

Lees verder
1974
2021-10-26
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

soort

of species, groep van overeenkomstige individuen die met een andere groep geen vermenging aangaat. Een soort is de kleinste eenheid van het natuurlijk systeem, ➝ binaire nomenclatuur.

1952
2021-10-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Soort

s., soarte (de & it), slach (it); van dezelfde —, fan ien lape skuord, út ien lape (toarnd); — zoekt —, lyk siket lyk, lyk fynt lyk, (op) sokke wetters (fangt men) sokke fisk; een — machine, in foech masine.

1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SOORT

v. en o., SOORTJE, o. (-s), 1. groep van personen of zaken die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden, categorie: er zijn verschillende soorten van baksteen; de soort en de grootte van de letter; de verschillende soorten van de stijl, van romans; soort bij soort; soort zoekt soort, gelijk zoekt zijn...

Lees verder
1949
2021-10-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Soort

(species). In het planten- en dierenrijk die vormen, die nog onderling vruchtbaar zijn. Het systeem van Linnaeus geeft aan elke soort een eigen naam achter de geslachtsnaam, vb. tijger, Felis tigris; leeuw, Felis leo. Door rangschikking van soorten in geslachten, families, orden enz. bemerkte men verwantschap tussen bepaalde vormen. Men kwam zo tot...

Lees verder
1933
2021-10-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Soort

1° (Logica) een der → praedicabilia of zegbaarheidstitels, nl. die, welke als gezegde in een oordeel de volledige wezensbepaling van het onderwerp aangeeft. De s. kan van de individuen zonder beperking in aantal eenzinnig gezegd worden. Lit.: J. Th. Beysens, Logica (31923, 40-48). F. Sassen. 2° (Wisk.) In de intuïtionistische ver...

Lees verder
1898
2021-10-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SOORT

SOORT - v. o. (-en), vereeniging van voorwerpen die een gemeenschappelijk karakter hebben: de verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000 soorten van grassen; het ontstaan der soorten, volgens Darwi', de verschillende soorten van den stijl, van romans; — eene soort van tafel; eene fijne soort sigaren; dat is voortreffelijk in zijn...

Lees verder
1870
2021-10-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Soort

zie Stelsel.