Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Variabiliteit

betekenis & definitie

Verscheidenheid binnen een bepaalde soort. Wanneer van een bepaalde botanische soort of kruisingspopulatie vele verschillen tussen de individuen voorkomen (b.v. vele bloemkleuren spreekt men van een grote v.

Elk dezer planten is een variant, gekenmerkt door een bepaalde eigenschap of combinatie van eigenschappen. Bovenbedoelde v. is het gevolg van verschil in erfelijke samenstelling. Daarnaast zal echter ook bij individuen van gelijke erfelijke samenstelling (b.v. bij planten behorend tot één kloon) variatie optreden als gevolg van verschil in uitwendige omstandigheden. Deze niet-erfelijke v. wordt aangeduid met de naam fluctuerende v. en de optredende verschillen noemt men modificaties.Ook bij dieren kent men de erfelijke en de niet-erfelijke v. Ze maakt, dat in de fokkerij vaak teleurstellingen voorkomen, ook al fokt men volgens de methode van de zuivere teelt. Om teleurstellingen te voorkomen moet de fokker de v. van het ras, waartoe het dier behoort, zo klein mogelijk maken. Dit kan door een doelmatige selectie, waarbij alle dieren met minder gewenste eigenschappen van de fokkerij worden uitgeschakeld. Daar kruising de erfelijke v. ten zeerste vergroot, dient deze niet te worden toegepast, tenzij er dringende reden voor is, nl. als binnen het ras eigenschappen ontbreken, die niet gemist kunnen worden.