Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Nederlandse Pluimvee Federatie

betekenis & definitie

(N.P.F.) is de verkorte benaming van Nederlandse Federatie van Verenigingen van Bedrijfspluimveehouders. De N.P.F. is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, statutair gevestigd te Utrecht.

Alle gewestelijke standsorganisaties voor de landbouw, alle belangrijke provinciale verenigingen van pluimveehouders en alle grote coöp. afzetorganisaties voor eieren zijn aangesloten.De Federatie stelt zich ten doel het bevorderen van de nutpluimvccteclt in Ncd. Haar werkzaamheden omvatten de behartiging van de belangen zowel van boerenpluimveehouders als van fokkers en houders van vermeerderingsbedrijven.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.