Wat is de betekenis van Nederlandse Pluimvee Federatie?

2024-06-18
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Nederlandse Pluimvee Federatie

(N.P.F.) is de verkorte benaming van Nederlandse Federatie van Verenigingen van Bedrijfspluimveehouders. De N.P.F. is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, statutair gevestigd te Utrecht. Alle gewestelijke standsorganisaties voor de landbouw, alle belangrijke provinciale verenigingen van pluimveehouders en alle grote coöp. afzetorga...