Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Massa

betekenis & definitie

I. (nat.) Om een voorwerp, dat in rust verkeert, in beweging te brengen is een kracht nodig. Het blijkt, dat de kracht welke men moet uitoefenen, om het voorwerp een zekere versnelling te geven, evenredig is met die versnelling en met een eigenschap van het voorwerp, welke men m. noemt.

Dit wordt in formule uitgedrukt door: kracht = massa x versnelling. De massa, gemeten in grammassa’s, is in getalwaarde gelijk aan het gewicht in grammen (zie ook Eenheden-stelsel).2. (bosb.) In de houtmeetkunde de vaste inhoud aan hout van een boom of een opstand. Ze wordt gewoonlijk uitgedrukt in m3.