Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Gewicht

betekenis & definitie

1. Datgene wat een hoeveelheid stof ( vast lichaam, vloeistof of gas) weegt, de zwaarte = de grootte der zwaartekracht, die daarop werkt.

2. Ook een (gewoonlijk) metalen voorwerp, waarvan de zwaarte in bekende eenheden is uitgedrukt en dat gebruikt wordt om andere hoeveelheden stof te wegen (z. Maten en gewichten).
3. (wisk.) Aan waarnemingen van ongelijke nauwkeurigheid worden verschillende gewichten toegekend. Nauwkeurige waarnemingen krijgen hoger gewicht dan onnauwkeurige. Men kan een werkelijk uitgevoerde waarneming opvatten als gemiddelde van g (denkbeeldige) waarnemingen van gelijke (standaard -nauwkeurigheid (waarnemingen van gewicht 1). Heeft de waarneming xl het gewicht g1 de waarneming x, het gewicht g2, dan kan men schrijven x1 = (x11 + x12 + . . . + x1g1) : g1 , x2 = (x21 + x22 + . . . + x2g2) : g2 , waarbij x11, x12, ..., x1g1, x21, x22, . . . , x2g2 denkbeeldige waarnemingen zijn van standaardnauwkeurigheid (van gewicht 1). Als gemiddelde van x1(g1), x2(g2), . . ., xn(gn) krijgt men dan /x= (g1x1 + g2x2 + . . . + gnxn) : (g1 + g2 + . . . + gn) (z.g. ‘gewogen’ gemiddelde). Hoe groter het gewicht, des te groter invloed heeft de bijbehorende waarneming op de uitkomst van het gemiddelde.